ดอกมิกกี้เมาส์

ดอกมิกกี้เมาส์ (Mickey Mouse Plant)

 

มิกกี้เมาส์ เป็นไม้พุ่มยืนต้น เปลือกต้นสีน้ำตาลดำ แตกกิ่งก้านมาก ข้อปล้องถี่สั้น กิ่งอ่อนสีเขียว การเกาะติดของใบบนกิ่งแบบสลับ ใบเดี่ยวทรงรีสีเขียวเข้ม ปลายแหลมมีติ่งหนาม โคนแหลมมน ขอบใบเป็นหยักแบบฟันเลื่อย ปลายเป็นติ่งหนาม ก้านใบสั้นมาก

 

 

 

ดอกออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง ดอกสีเหลือง กลีบดอกเป็นอิสระจากกัน ปลายโค้งมน โคนเรียวแหลม กลีบดอกบางและร่วงหลุดง่าย กลีบเลี้ยงมี 3 กลีบรูปรี กลีบงุ้มเป็นแบบช้อน  ระยะแรกสีเขียว เมื่อกลีบดอกหลุดร่วงแล้วจะค่อยๆ เปลี่ยนเป็นสีแดง ผลรูปรีเมื่อแก่สีดำ เกาะติดบนฐานรองดอกสีแดงที่นูนขึ้น เมล็ดรูปรีสีดำ

 


(ระยะแรกดอกสีเขียว)

 

  

(เมื่อกลีบดอกสีเหลืองหลุดร่วงแล้วจะเปลี่ยนเป็นสีแดง)

 

 การปลูก ปลูกเป็นต้นเดี่ยวๆ เพื่อโชว์ทรงพุ่ม ดอก กลีบเลี้ยง และฐานรองดอก มิกกี้เมาส์ต้องการแสงแดดส่องเข้าถึงได้ไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมงต่อวัน รดน้ำให้บ้างเดือนละครั้ง หรือเมื่อพืชแสดงอาการเหี่ยวจนเกินไป

 

(ผลรูปรี เมื่อแก่สีดำเกาะติดบนฐานรองดอกสีแดง)

 

ชื่อสามัญ:  Mickey Mouse Plant

ชื่อวิทยาศาสตร์: Ochna kirkii Oliv.

วงศ์: OCHNACEAE

ถิ่นกำเนิด: อเมริกา

การขยายพันธุ์: การเพาะเมล็ด การปักชำกิ่ง และการตอนกิ่ง

 

 

ที่มาข้อมูล: เว็บไซต์ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 

ภาพถ่ายโดย:
ครูเจี๊ยบ OPPY CLUB

Visitors: 91,196