ดอกมิกกี้เมาส์

ดอกมิกกี้เมาส์ (Mickey Mouse Plant)

 

มิกกี้เมาส์ เป็นไม้พุ่มยืนต้น เปลือกต้นสีน้ำตาลดำ แตกกิ่งก้านมาก ข้อปล้องถี่สั้น กิ่งอ่อนสีเขียว การเกาะติดของใบบนกิ่งแบบสลับ ใบเดี่ยวทรงรีสีเขียวเข้ม ปลายแหลมมีติ่งหนาม โคนแหลมมน ขอบใบเป็นหยักแบบฟันเลื่อย ปลายเป็นติ่งหนาม ก้านใบสั้นมาก

 

ดอกมิกกี้เมาส์ (Mickey Mouse Plant)

 

ดอกมิกกี้เมาส์ (Mickey Mouse Plant)

 

ดอกออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง ดอกสีเหลือง กลีบดอกเป็นอิสระจากกัน ปลายโค้งมน โคนเรียวแหลม กลีบดอกบางและร่วงหลุดง่าย กลีบเลี้ยงมี 3 กลีบรูปรี กลีบงุ้มเป็นแบบช้อน  ระยะแรกสีเขียว เมื่อกลีบดอกหลุดร่วงแล้วจะค่อยๆ เปลี่ยนเป็นสีแดง ผลรูปรีเมื่อแก่สีดำ เกาะติดบนฐานรองดอกสีแดงที่นูนขึ้น เมล็ดรูปรีสีดำ

 

ดอกมิกกี้เมาส์ (Mickey Mouse Plant)

(ระยะแรกดอกสีเขียว)

 

ดอกมิกกี้เมาส์ (Mickey Mouse Plant)

  

ดอกมิกกี้เมาส์ (Mickey Mouse Plant)

(เมื่อกลีบดอกสีเหลืองหลุดร่วงแล้วจะเปลี่ยนเป็นสีแดง)

 

 การปลูก ปลูกเป็นต้นเดี่ยวๆ เพื่อโชว์ทรงพุ่ม ดอก กลีบเลี้ยง และฐานรองดอก มิกกี้เมาส์ต้องการแสงแดดส่องเข้าถึงได้ไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมงต่อวัน รดน้ำให้บ้างเดือนละครั้ง หรือเมื่อพืชแสดงอาการเหี่ยวจนเกินไป

 

ดอกมิกกี้เมาส์ (Mickey Mouse Plant)

(ผลรูปรี เมื่อแก่สีดำเกาะติดบนฐานรองดอกสีแดง)

 

ชื่อสามัญ:  Mickey Mouse Plant

ชื่อวิทยาศาสตร์: Ochna kirkii Oliv.

วงศ์: OCHNACEAE

ถิ่นกำเนิด: อเมริกา

การขยายพันธุ์: การเพาะเมล็ด การปักชำกิ่ง และการตอนกิ่ง

 

ดอกมิกกี้เมาส์ (Mickey Mouse Plant)

 

ที่มาข้อมูล: เว็บไซต์ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 

ภาพถ่ายโดย:
ครูเจี๊ยบ OPPY CLUB

Visitors: 196,682