ดอกประยงค์

ดอกประยงค์ (Chinese Rice Flower)

 

ประยงค์ (Chinese Rice Flower) เป็นไม้พุ่มขนาดย่อมถึงใหญ่ ใบมีสีเขียวเข้มและหนาเป็นมัน เป็นแบบใบรวม กลุ่มใบหนึ่งๆ จะประกอบด้วยใบย่อย 5 ใบ ลักษณะใบโค้งมนปลายแหลม ออกดอกเป็นช่อ ลักษณะดอกเป็นเม็ดกลมๆ ก้านดอกแตกเป็นกิ่งก้านสาขา ในก้านดอกหนึ่งๆ จะมีดอกตั้งแต่ 20-30 ดอก ดอกมีสีเหลืองอร่าม เกสรดอกเป็นสีขาวเล็กๆ อยู่ภายใน เมื่อดอกบานก็ยังดูเป็นเม็ดกลมๆ อยู่ มีขนาด 0.2-0.3 ซม. ดอกมีกลิ่นหอมเย็นและส่งกลิ่นไปได้ไกล ฤดูออกดอกตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงธันวาคม

 

ดอกประยงค์ (Chinese Rice Flower)

 

ประยงค์เป็นพืชในสกุลเดียวกับลางสาด ลองกอง เป็นต้นไม้ของประเทศไทย มักพบตามป่าเบญจพรรณทั่วไป นิยมปลูกเป็นไม้ประดับบ้าน ประยงค์สามารถขึ้นได้ดีในสภาพดินฟ้าอากาศเกือบทุกชนิดและมีความอดทนต่อความแห้งแล้งได้ดีมาก

 

ชื่อวิทยาศาสตร์: Aglaia Odorata Lour.

ชื่อวงศ์: MELIACEAE

ชื่อสามัญ: Chinese Rice Flower

ชื่ออื่นๆ: ประยงค์, พะยงค์, ขะยง, หอมไกล

ถิ่นกำเนิด: เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด, ตอนกิ่ง

 

ดอกประยงค์ (Chinese Rice Flower)

 

 

ที่มาข้อมูล: ๑๐๘ พรรณไม้ไทย www.panmai.com

 

ถ่ายภาพโดย:
ครูเจี๊ยบ OPPY CLUB

Visitors: 183,668