C-01 มือใหม่หัดใช้คอมพิวเตอร์ วินโดวส์

มือใหม่หัดใช้คอมพิวเตอร์ (วินโวส์)

 

เวิร์คช้อป มือใหม่หัดใช้คอมพิวเตอร์ (วินโดวส์) นี้ ได้รับการออกแบบมาสำหรับผู้ที่ไม่เคยมีพื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์มาก่อน โดยจะเริ่มต้นกันตั้งแต่เรื่องการเปิด ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ การใช้เมาส์ คลิก ดับเบิลคลิก คลิกลากปล่อย การใช้คีย์บอร์ด ฝึกพิมพ์ เน้นปุ่มที่จำเป็นเท่านั้น เมื่อเรียนรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นแล้ว ก็ก้าวเข้าสู่เรื่องของอินเทอร์เน็ต ท่องโลกอินเทอร์เน็ เปิดเว็บไซต์ ดู YouTube ค้นหาข้อมูลด้วย Google และอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับการใช้งานในเบื้องต้น เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ก้าวต่อไป

 

รหัสหลักสูตร: C-01

ชื่อหลักสูตร มือใหม่หัดใช้คอมพิวเตอร์ (วินโดวส์)

ความรู้พื้นฐานของผู้เข้าอบรม: ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์มาก่อน

ระยะเวลา: 1 ครั้ง (3 ชั่วโมง)

ค่าลงทะเบียนฟรี
(* สำหรับผู้สมัครสมาชิก OPPY CLUB เท่านั้น ค่าสมาชิกรายปี 300 บาท)

 
หัวข้อการอบรม:

หัวข้อที่ 1: การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

 • รู้จักส่วนประกอบหลักของเครื่องคอมพิวเตอร์
 • วิธีการเปิดและปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
 • องค์ประกอบต่างๆ ที่อยู่บนหน้าจอ
 • การใช้เมาส์ 
 • การเปิดและปิดโปรแกรม
 • การใช้คีย์บอร์ด
.

หัวข้อที่ 2: การค้นหาข้อมูลข่าวสาร 

 • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต
 • การเปิดดูเว็บไซต์ต่าง ๆ
 • การค้นหาข้อมูลด้วย Google
 • การค้นหารูปภาพด้วย Google
 • การบันทึกรูปภาพเก็บไว้
 • การค้นหาคลิปวีดีโอจากเว็บไซต์ YouTube
.

หัวข้อที่ 3: การใช้บริการอีเมล์ (Gmail)

 • การรับ-ส่งจดหมาย
 • การเปิดอ่านจดหมาย
 • การตอบจดหมาย
 • การส่งไฟล์ข้อมูลแนบไปกับจดหมาย
 • การเปิดไฟล์ข้อมูลที่แนบมา
 • การลบจดหมาย
.

ตารางการอบรมประจำปี 2565 ::
รอบเช้า: 09:00 - 12:00 น.
รอบบ่าย: 13:00 - 16:00 น. 

 • วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 (รอบเช้า)

.

สำรองที่นั่งได้ที่ชมรมโอพีพีวาย
โทรศัพท์: 02-348-8973, 089-139-9778
LINE ID: @oppy

Visitors: 200,805