บันทึกรักดอกไม้


ห้องความรู้ OPPY: ดอกไม้นานาพรรณ

 • ดอกชะลูดช้าง
  ชะลูดช้าง (Madagascar Jasmine) เป็นไม้เถาเลื้อยดอกหอม เถามีขนาดเล็กสีขาว กลม และทุกส่วนของชะลูดช้าง...
 • ดอกมังกรคาบแก้ว
  มังกรคาบแก้ว (Bleeding Heart Vine) เป็นไม้เถาเลื้อย ไม่ผลัดใบ ลำต้นเกลี้ยง สีเขียวเข้มอมแดงเรื่อ ใบ...
 • ดอกบัวอเมซอน
  บัวอเมซอน (Creeping Burhead) เป็นไม้น้ำ อายุหลายปี มีเหง้าใต้ดิน ลำต้นเหนือดินเป็นกอ สูง 30-60 เซ็น...
 • ดอกฝิ่นน้ำ
  ฝิ่นน้ำ (Water Poppy) เป็นพืชล้มลุกลอยน้ำ ลำต้นเป็นสายยาวมีรากยึดเกาะดินใต้น้ำ ใบเป็นใบเดี่ยว ก้านใ...
Visitors: 67,325