บันทึกรักดอกไม้


ห้องความรู้ OPPY: ดอกไม้นานาพรรณ

 • ดอกข้าวตอกพระร่วง
  ข้าวตอกพระร่วง (Snowrose) เป็นไม้พุ่มที่มีใบเขียวชอุ่มตลอดปี ต้องการความชื้นที่สม่ำเสมอในดินที่มีการ...
 • ดอกตีนตุ๊กแก
  ต้นตีนตุ๊กแก (Tridax Daisy) เป็นวัชพืช พืชล้มลุก ทอดเลื้อยชูยอดเหนือดิน สูงประมาณ 30 ซม. ทุกส่วนของ...
 • ดอกปีบยูนาน
  ปีบยูนาน (Dwarf Tree Jasmine) เป็นไม้พุ่มขนาดกลางถึงใหญ่ ลำต้นตรง แตกกิ่งก้านสาขามาก ใบประกอบแบบขนน...
 • หญ้าดอกขาว
  หญ้าดอกขาว (Little Ironweed) เป็นวัชพืชที่มีสรรพคุณเป็นพืชสมุนไพร มีความสูงของต้นประมาณ 20-80 เซนติ...
Visitors: 121,087