บันทึกรักดอกไม้


ดอกไม้นานาพรรณ

 • ดอกดาวประดับ
  ดาวประดับ (Rubber Vine) เป็นไม้เลื้อยเนื้อแข็ง ยอดเลื้อยพันได้ไกลถึง 15 เมตร ดอกดาวประดับ ลักษณะคล้...
 • ดอกมิกกี้เมาส์
  มิกกี้เมาส์ เป็นไม้พุ่มยืนต้น เปลือกต้นสีน้ำตาลดำ แตกกิ่งก้านมาก ข้อปล้องถี่สั้น กิ่งอ่อนสีเขียว กา...
 • ดอกประยงค์
  ประยงค์ เป็นไม้พุ่มขนาดย่อมถึงใหญ่ ใบมีสีเขียวเข้มและหนาเป็นมัน เป็นแบบใบรวม กลุ่มใบหนึ่งๆ จะประกอบ...
 • ดอกกะตังใบ
  กะตังใบเป็นไม้พุ่มสูงออกดอกเป็นช่อตั้งขึ้น ตามซอกใบ ก้านช่อดอก ดอกย่อยสีเขียวอ่อน มีจำนวนมาก ดอกตูม...
Visitors: 17,392