บันทึกรักดอกไม้


ห้องความรู้ OPPY: ดอกไม้นานาพรรณ

 • ดอกบลูลิป
  บลูลิปเป็นไม้พุ่มขนาดเล็กหรือไม้พุ่มรอเลื้อยสูง 0.5-2 เมตร แตกกิ่งก้านมากมายใบเดี่ยว เรียงตรงข้ามสล...
 • ดอกนางแย้ม
  นางแย้มเป็นไม้พุ่มเนื้ออ่อน ลำต้นค่อนข้างตรง มีความสูงประมาณ 1.-1.5 เมตร เจริญเติบโตเร็ว ปลูกได้ดีท...
 • ดอกข้าวตอกพระร่วง
  ข้าวตอกพระร่วง (Snowrose) เป็นไม้พุ่มที่มีใบเขียวชอุ่มตลอดปี ต้องการความชื้นที่สม่ำเสมอในดินที่มีการ...
 • ดอกตีนตุ๊กแก
  ต้นตีนตุ๊กแก (Tridax Daisy) เป็นวัชพืช พืชล้มลุก ทอดเลื้อยชูยอดเหนือดิน สูงประมาณ 30 ซม. ทุกส่วนของ...
Visitors: 200,806