หลักสูตรสมาร์ตโฟน & คอมพิวเตอร์พื้นฐาน


BASIC SMARTPHONE & COMPUTER

  • B-01 การใช้งาน iPad - iPhone
    หลักสูตร การใช้งาน iPad - iPhone ขั้นพื้นฐานสำหรับผู้สูงวัยนี้ ได้รับการออกแบบมาให้เหมาะสมกับผู้สูง...
  • B-02 การใช้งานสมาร์ตโฟน (Android)
    หลักสูตร การใช้สมาร์ตโฟนแอนดรอยด์ขั้นพื้นฐานสำหรับผู้สูงวัย นี้ เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่เคยมีพื้นฐานการ...
  • B-03 คอมพิวเตอร์ & อินเทอร์เน็ต
    หลักสูตร คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น สำหรับผู้สูงวัย นี้ ได้รับการออกแบบมาสำหรับผู้สูงวัย ท...
Visitors: 106,617