คนไทยสูงอายุเล่น “ไลน์” สนั่น

 ชมรมโอพีพีวายครบ 15 ปีเน้นสอนใช้คอมพิวเตอร์

 นายวสันต์ จาติกวณิช กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการรองรับการเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) ของประเทศไทย ทางล็อกซเล่ย์ ได้มีแผนที่จะเพิ่มบริการภายใต้ชมรมคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเพื่อผู้สูงวัยหรือโอพีพีวาย (Old People Paying Young) ที่ได้ก่อตั้งครบรอบ 15 ปี เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 58 ที่ผ่านมา ให้เพิ่มมากขึ้น หลังจากที่โอพีพีวายเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งและมีสมาชิกรวมทั้งหมดเกือบ 5,000 รายแล้ว

 

ด้าน น.ส.สุธีรา จำลองศุภลักษณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายเลิร์นนิ่ง มีเดีย ล็อกซเล่ย์ ในฐานะครูใหญ่ของโอพีพีวาย กล่าวว่า ปัจจุบันแอพพลิเคชั่นที่เป็นนิยมและถูกเรียกร้องให้มีการสอนมากที่สุดจากผู้สูงอายุ อันดับหนึ่งได้แก่ ไลน์ รองลงมาเป็นเฟซบุ๊ก ยูทูบ และอินสตาแกรม โดยกลุ่มผู้สูงอายุปัจจุบันมีความพร้อมต่อเทคโนโลยีมากขึ้นและปรับตัวให้เข้ากับกระแสที่เปลี่ยนแปลงได้รวดเร็ว ดูจากการเรียกร้องให้เปิดคอร์สเรียนเพื่อเข้าถึงเทคโนโลยีได้อย่างทันท่วงที ทำให้ล่าสุดโอพีพีวายต้องเปิดหลักสูตรใหม่ๆ เช่น การถ่ายภาพสวยด้วยกล้องมือถือ รวมทั้งการเรียนการใช้งานระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ซึ่งเพิ่งเปิดทดลองสอนเมื่อปลายปีที่ผ่านมา จากเดิมสอนเฉพาะการใช้งานไอโอเอส

 

ทั้งนี้ ชมรมโอพีพีวายก่อตั้งขึ้นเมื่อ 15 ปีที่แล้ว โดยคุณหญิงชัชนี จาติกวณิช ประธานกิตติมศักดิ์ ล็อกซเล่ย์ เริ่มต้นมีวัตถุประสงค์เพื่อสอนการใช้คอมพิวเตอร์ให้แก่ผู้สูงวัย และปรับเปลี่ยนหลักสูตรตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง โดยล่าสุดเน้นสอนการใช้งานสมาร์ทโฟน แท็ปเล็ต รวมทั้งแอพพลิเคชั่นใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นหลากหลาย โดยล่าสุด โอพีพีวายยังขยายธุรกิจด้วยการเพิ่มบริการ ซึ่งเป็นการต่อยอดจากธุรกิจที่ล็อกซเล่ย์มี ภายใต้บริการ “โอพีพีวายไลฟ์” เป็นการจัดกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ ได้แก่ โอพีพีวายช็อป ร้านค้าออฟไลน์และออนไลน์สำหรับผู้สูงอายุ, โอพีพีวายทัวร์ การท่องเที่ยวสำหรับผู้สูงอายุ, โอพีพีวาย คอนเน็ค การเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ดูแลผู้สูงวัยและผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพ และโอพีพีวาย แชนแนล ศูนย์รวมข่าวสารสำหรับผู้สูงอายุ

 

ไทยรัฐออนไลน์ ทีมข่าวเศรษฐกิจ
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558

Source: www.thairath.co.th/content/480169

Visitors: 175,039