B-03 คอมพิวเตอร์ & อินเทอร์เน็ต

สอนการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น สำหรับผู้สูงวัย

 

หลักสูตร คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น สำหรับผู้สูงวัย นี้ ได้รับการออกแบบมาสำหรับผู้สูงวัย ที่ไม่เคยมีพื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์มาก่อน โดยจะเริ่มต้นกันตั้งแต่เรื่องการเปิด ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ การใช้เมาส์ คลิก ดับเบิลคลิก คลิกลากปล่อย การใช้คีย์บอร์ด ฝึกพิมพ์ เน้นปุ่มที่จำเป็นเท่านั้น เมื่อเรียนรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นแล้ว ก็ก้าวเข้าสู่เรื่องของอินเทอร์เน็ต ท่องโลกอินเทอร์เน็ เปิดเว็บไซต์ ดู YouTube ค้นหาข้อมูลด้วย Google และอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับการใช้งานในเบื้องต้น เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ก้าวต่อไป

 

รหัสหลักสูตร: B-03

ชื่อหลักสูตร: คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตขั้นพื้นฐาน

ความรู้พื้นฐานของผู้เข้าอบรม: ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์มาก่อน

ระยะเวลา: 3 ครั้ง (9 ชั่วโมง)

ค่าลงทะเบียน

 • ราคาสมาชิก 2,550 บาท
  (แพ็กเกจสุดคุ้ม ประทับตรา 3 ดวง)
 
หัวข้อการอบรม:

หัวข้อที่ 1: การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

 • รู้จักส่วนประกอบหลักของเครื่องคอมพิวเตอร์
 • วิธีการเปิดและปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
 • องค์ประกอบต่างๆ ที่อยู่บนหน้าจอ
 • การใช้เมาส์ 
 • การเปิดและปิดโปรแกรม
 • การใช้คีย์บอร์ด
.

หัวข้อที่ 2: การค้นหาข้อมูลข่าวสาร 

 • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต
 • การเปิดดูเว็บไซต์ต่าง ๆ
 • การค้นหาข้อมูลด้วย Google
 • การค้นหารูปภาพด้วย Google
 • การบันทึกรูปภาพเก็บไว้
 • การค้นหาคลิปวีดีโอจากเว็บไซต์ YouTube
.

หัวข้อที่ 3: การใช้บริการอีเมล์ (Gmail)

 • การรับ-ส่งจดหมาย
 • การเปิดอ่านจดหมาย
 • การตอบจดหมาย
 • การส่งไฟล์ข้อมูลแนบไปกับจดหมาย
 • การเปิดไฟล์ข้อมูลที่แนบมา
 • การลบจดหมาย
.

 หัวข้อที่ 4: การจดบันทึกด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

 • การสร้างเอกสารใหม่
 • การบันทึกเอกสารใหม่
 • การพิมพ์ข้อความ
 • การตกแต่งตัวอักษร
 • การจัดตำแหน่งข้อความ
 • การพิมพ์แบบแสดงรายการ
 • การนำรูปภาพมาประกอบเอกสาร
 • การจัดข้อมูลให้เป็นระเบียบด้วยตาราง
 • การพิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์
.

ตารางการอบรมประจำปี 2564 :: รอบเช้า: 09:00 - 12:00 น. และ รอบบ่าย: 13:00 - 16:00 น. 

 • ...

สำรองที่นั่งได้ที่ชมรมโอพีพีวายโทรศัพท์: 02-348-8973, 089-139-9778 | LINE ID: oppyclub

Visitors: 106,613