TS-07 สแกนภาพเก่าด้วยมือถือ (Photoscan)

รหัสหลักสูตร: TS-07

ชื่อหลักสูตร: สแกนภาพเก่าด้วยมือถือ (Photoscan)

ความรู้พื้นฐานของผู้เข้าอบรม: จำเป็นต้องผ่านการอบรมหลักสูตรขั้นพื้นฐาน B-01 การใช้งาน iPad-iPhone ขั้นพื้นฐาน
หรือ B-02 การใช้งานสมาร์ตโฟนระบบแอนดรอยด์ (Android) มาก่อน

ระยะเวลา: 1 ครั้ง (3 ชั่วโมง)

ค่าลงทะเบียน

 • ราคาสมาชิก 850 บาท (แพ็กเกจสุดคุ้ม ประทับตรา 1 ดวง)

(* ราคานี้รวม VAT 7% เรียบร้อยแล้ว)

หัวข้อการอบรม:

หัวข้อที่ 1: การสแกนรูปภาพด้วยแอพ PhotoScan

 • รู้จักกับหน้าจอของแอพ PhotoScan
 • ทำความเข้าใจเครื่องมือที่สำคัญ
 • การจัดวางรูปภาพ
 • การสแกนรูปภาพ
 • การเปิดดูรูปภาพที่สแกนแล้ว
 • การหมุนและปรับพื้นที่ของรูปภาพ
.

หัวข้อที่ 2: การสร้างคลิปวิดีโอสุดเท่ด้วยแอพ Quik

 • การสร้างคลิปใหม่
 • การปรับแต่งคลิป
 • การแก้ไขชื่อเรื่อง
 • การเพิ่มรูปภาพและคลิปวิดีโอ
 • การพิมพ์ข้อความลงบนรูปภาพ
 • การปรับเวลาการแสดงรูปภาพ
 • การปรับรูปภาพให้พอดีเฟรม
 • การลบรูปภาพ
 • การบันทึกคลิปวิดีโอ
 • การแก้ไขคลิปวิดีโอ
.

ตารางการอบรมประจำปี 2564 :: รอบเช้า: 09:00 - 12:00 น. และ รอบบ่าย: 13:00 - 16:00 น. 

 • วันที่ 25 มกราคม 2564 (รอบบ่าย)
.

สำรองที่นั่งได้ที่ชมรมโอพีพีวายโทรศัพท์: 02-348-8973, 089-139-9778 | LINE ID: oppyclub

Visitors: 91,194