โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุ

วันที่ 16 มกราคม 2563 ครูเจี๊ยบและทีม OPPY ปฏิบัติภารกิจพิเศษ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี โครงการ “การส่งเสริมความร่วมมือเครือข่ายด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุ ประจำปี 2563

Visitors: 183,665