เวทีสาธารณะ สังคมสูงวัย ก้าวไกลไปด้วยกัน ครั้งที่ 2

วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 OPPY CLUB ร่วมจัดเวริ์คช้อปและออกบูธในงาน เวทีสาธารณะ สังคมสูงวัย ก้าวไกลไปด้วยกัน ครั้งที่ 2 ตอนสังคมผู้สูงวัยกับโลกดิจิทัล จัดโดย มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) กิจกรรมย่อยห้อง 1 ห้องประชุมแคทลียา โรงแรมรามาการ์เด้นท์ วิภาวดี

Visitors: 91,189