หลักสูตร Instructional Design for Trainer (ทีมวัยละมุน)

วันที่ 28, 31 มกราคม, 1 กุมภาพันธ์ 2562 ทีมวิทยากรจาก Wailamoon (วัยละมุน) ผู้ให้บริการ Day Care สำหรับผู้สูงอายุ เข้ารับการอบรมการออกแบบการสอนผู้สูงอายุ Instructional Design for SMART AGEING Training Course สอนโดย ครูเจี๊ยบ (สุธีรา จำลองศุภลักษณ์ - ครูใหญ่แห่ง OPPY CLUB)

Visitors: 91,195