OPPY พาเที่ยว ณ สัทธา ราชบุรี

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 OPPY CLUB ร่วมกับ Aderly จัดทริปพาสมาชิกโอพีพีวายคลับ ท่องเที่ยวเมืองโอ่ง ราชบุรี ชมความงามของอุทยานหินเขางู เสพงานศิลปะสีสันสุดตระการตาที่โรงงานเซรามิค เถ้า ฮง ไถ่ และ เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ณ สัทธา อุทยานไทย

Visitors: 91,199