หลักสูตร Instructional Design for Trainer (ASMT)

วันที่ 12, 15, 19 กรกฎาคม 2562 ทีมครูฝึกการรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานและการรักษาความปลอดภัยทั่วไป สังกัด บริษัท ASM Training ได้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการออกแบบการสอน Instructional Design for Trainer สอนโดย ครูเจี๊ยบ (สุธีรา จำลองศุภลักษณ์ - ครูใหญ่แห่ง OPPY CLUB)

Visitors: 91,194