สมาร์ทโฟน & คอมพิวเตอร์

ตารางฝึกอบรมหลักสูตรด้านไอที

ตารางอบรมหลักสูตรไอทีสำหรับผู้สูงวัย

 

เวิร์กชอปด้านไอทีของ OPPY CLUB ได้รับการออกแบบมาให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของวัย 45 ปีขึ้นไป การเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตรจะมีคู่มือประกอบการเรียน เขียนเป็นขั้นตอนอย่างละเอียด ผู้เรียนสามารถฝึกฝนตามคู่มือได้อย่างง่ายดาย ห้องเรียนของ OPPY เป็นห้องเรียนมีบรรยากาศเป็นกันเอง สนุกสนานครื้นเครง ห้องเรียนของ OPPY จะจำกัดจำนวนผู้เรียนในแต่ละครั้งไม่เกิน 10 คน เพื่อที่ครูผู้สอนจะได้ดูแลอย่างใกล้ชิดและทั่วถึง

 

เวิร์กชอปของ OPPY CLUB จะมีระยะเวลาในการเรียนครั้งละ 3 ชั่วโมง และจะพักเบรคหลังจากที่เรียนไปแล้ว 1 ชั่วโมงครึ่ง  เพื่อให้ผู้เรียนได้พักผ่อน ยืดเส้นยืดสาย รับประทานชา กาแฟ และพูดคุยกับเพื่อนๆ โดยจะให้เวลาพักผ่อนตามอัธยาศัยกันประมาณ 15 - 20 นาที แล้วจึงกลับเข้าสู่บทเรียนอีกครั้ง

 

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-348-8973 
มือถือ 089-139-9778 LINE ID: @oppy 

Visitors: 183,673