สมาร์ทโฟน & คอมพิวเตอร์

OPPY WORKSHOP

หลักสูตรของ OPPY CLUB ได้รับการออกแบบมาให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของผู้สูงวัย การเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตรจะมีคู่มือประกอบการเรียน เขียนเป็นขั้นตอนอย่างละเอียด ผู้เรียนสามารถฝึกฝนตามคู่มือได้อย่างง่ายดาย

.

ห้องเรียนของ OPPY เป็นห้องเรียนมีบรรยากาศเป็นกันเอง สนุกสนานเฮอา ห้องเรียนของ OPPY จะจำกัดจำนวนผู้เรียนในแต่ละครั้ง 10 - 12 คน เพื่อที่ครูผู้สอนจะได้ดูแลอย่างใกล้ชิดและทั่วถึง

.

OPPY Workshop จะมีระยะเวลาในการเรียนครั้งละ 3 ชั่วโมง และจะพักเบรคหลังจากที่เรียนไปแล้ว 1 ชั่วโมงครึ่ง  เพื่อให้ผู้เรียนได้พักผ่อน ยืดเส้นยืดสาย รับประทานชา กาแฟ และพูดคุยกับเพื่อนๆ โดยจะให้เวลาพักผ่อนตามอัธยาศัยกันประมาณ 15 - 20 นาที แล้วจึงกลับเข้าสู่บทเรียนอีกครั้ง

.

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 02-348-8973
มือถือ 089-139-9778
LINE ID: @oppy

Visitors: 200,809