เกี่ยวกับ OPPY CLUB

ยินดีต้อนรับสู่ OPPY CLUB คลับแห่งความสุขของผู้สูงวัย (Old People Playing Young Club) หรือที่รู้จักกันในนามของ ชมรมคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเพื่อผู้สูงวัย เน้นการสอนผู้สูงวัยให้ใช้คอมพิวเตอร์ และ สมาร์ทโฟน ได้อย่างสนุกและมีความสุข ด้วยทีมงานคุณภาพบริการด้วยหัวใจ รับประกันคุณภาพด้วยประสบการณ์การทำงานด้านผู้สูงวัยมากว่า 22 ปี การเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีอันทันสมัยทำใหผู้สูงวัยไม่ตกยุคนั้น 'ไม่ยากอย่างที่คิด"

OPPY CLUB (Old People Playing Young Club) ชมรมคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเพื่อผู้สูงวัย เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2543 ก่อตั้งโดย คุณหญิงชัชนี จาติกวณิช (ประธานชมรม) ปัจจุบันมีสมาชิกเข้าร่วมชมรมกว่า 5,000 คน วัตถุประสงค์หลักของชมรมฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงวัยที่มีอายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป ได้เรียนรู้การใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตและสมาร์ทโฟน ในบรรยากาศของการเรียนที่สนุกสนาน อบอุ่น และเป็นกันเอง

หลักสูตรของ OPPY CLUB ที่ใช้ในการอบรมทั้งหมดได้รับการออกแบบให้เหมาะสมกับผู้สูงวัยโดย ครูเจี๊ยบ (สุธีรา จำลองศุภลักษณ์) ครูใหญ่แห่งชมรมโอพีพีวาย ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบบทเรียน (Instructional Design Specailist)  การเรียนการสอนของ OPPY CLUB เน้นกลุ่มเล็ก ครูผู้สอนดูแลผู้เรียนอย่างใกล้ชิด การสอนเป็นไปอย่างช้าๆ ในบรรยากาศที่สนุกสนาน อบอุ่น เป็นกันเอง และที่สำคัญทุกหลักสูตรของ OPPY CLUB มีคู่มือประกอบการเรียนที่เขียนอย่างละเอียดทุกขั้นตอน รับประกันคุณภาพด้วยประสบการณ์การดำเนินงานด้านผู้สูงวัยมากกว่า 22 ปี โดยทีมงานคุณภาพที่ให้บริการด้วยหัวใจ 

Visitors: 200,808