สมัครสมาชิก

เงื่อนไขการสมัครสมาชิก OPPY CLUB

 • ชาย / หญิง อายุตั้งแต่ 45 ปี ขึ้นไป
  (ไม่จำกัดอายุสูงสุด)
 
อัตราค่าสมัครสมาชิกใหม่
 • ค่าสมาชิกรายปี 1,000 บาท
 • สมาชิกภาพจะสิ้นสุดลงภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่สมัครสมาชิก (ต่ออายุสมาชิกอัตรา 1,000 บาท / ปี)

 

 สิทธิประโยชน์ของสมาชิกชมรม OPPY

 • ส่วนลดสำหรับหลักสูตร & กิจกรรม OPPY
 • ร่วมกิจกรรมพิเศษของ OPPY (ฟรี / ราคาสมาชิก)
 • ส่วนลดพิเศษจากพันธมิตร OPPY
 • สมาชิกสามารถขอคำปรึกษาครูผู้สอน
 • สมาชิกสามารถใช้บริการส่วนพักผ่อนของ OPPY ได้

 

หมายเหตุ :

 • กรณีที่ท่านมีการเปลี่ยนแปลง ย้ายที่อยู่ หรือที่ทำงาน กรุณาแจ้งให้ทางชมรมฯ ทราบเพื่อความสะดวกในการให้บริการสมาชิก OPPY CLUB โดย บริษัท โอพีพีวาย จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร อัตราค่าเรียน วันเวลาเรียน และอัตราค่าสมาชิก

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

กรุณาติดต่อ OPPY CLUB โทรศัพท์ 02-348-8973
มือถือ 089-139-9778, LINE ID: oppyclub

Visitors: 200,808