สะพายกล้องท่องธรรมชาติ เมืองโบราณ

26 พฤศจิกายยน 2549 OPPY CLUB พาสมาชิกเยี่ยมชมเมืองโบราณ สมุทรปราการ เรียนรู้เทคนิคการถ่ายภาพสถาปัตยกรรมจากครูท้อป และทีม PAI-PA.COM

Visitors: 183,665