สะพายกล้องท่องธรรมชาติ สวนหลวง ร 9

10 ธันวาคม 2550 OPPY CLUB พาสมาชิกร่วมบันทึกภาพความงามของพรรณไม้งาม อร่ามตา ณ สวนหลวง ร. 9 ถนนศรีนครินทร์ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ ซึ่งมูลนิธิสวนหลวง ร.9 กำหนดจัดงานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร. 9 ปี 2550 โดยใช้ชื่องานว่า “80 พรรษา องค์ราชันมิ่งขวัญชาติ พรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.9” ครั้งที่ 20 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

Visitors: 149,916