TS-03 มือใหม่หัดเล่น Facebook

Workshop มือใหม่หัดเล่น Facebook

 

รหัสหลักสูตร: TS-03

ชื่อหลักสูตร: มือใหม่หัดเล่น Facebook

ความรู้พื้นฐานของผู้เข้าอบรม: จำเป็นต้องผ่านการอบรมหลักสูตรพื้นฐาน B-01 หรือ B-02  มาก่อน

ระยะเวลา: 1 ครั้ง (3 ชั่วโมง)

ค่าลงทะเบียน

 • ราคาสมาชิก 850 บาท
  (แพ็กเกจสุดคุ้ม ประทับตรา 1 ดวง)

หัวข้อการอบรม:

หัวข้อที่ 1: เริ่มต้นกับเฟซบุ๊กเพจ

 • การเข้าสู่ระบบ
 • รู้จักกับหน้าหลักของเฟซบุ๊กเพจ
 • การเปลี่ยนรูปภาพส่วนตัว
 • การเปลี่ยนภาพหน้าปก
 • การส่งคำเชิญเพื่อน
 • การตอบรับเพื่อน
.

หัวข้อที่ 2: การโพสต์ข้อมูล

 • การเขียนบรรยายความรู้สึก
 • การแสดงความคิดเห็น
 • การตอบความคิดเห็น
 • การโพสต์รูปภาพ
 • การบันทึกรูปภาพเก็บไว้
 • การลบข้อความและรูปภาพ
.

หัวข้อที่ 3: เฟซบุ๊กแฟนเพจ  

 • การค้นหาเฟซบุ๊กเพจ
 • การเป็นแฟนเพจ
.

ตารางการอบรมประจำปี 2564 :: รอบเช้า: 09:00 - 12:00 น. และ รอบบ่าย: 13:00 - 16:00 น. 

 • วันที่ 12 มกราคม 2564 (รอบบ่าย)
 • วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 (รอบเช้า)
.

สำรองที่นั่งได้ที่ชมรมโอพีพีวายโทรศัพท์: 02-348-8973, 089-139-9778 | LINE ID: oppyclub

 

Visitors: 99,676