ดอกราชาวดี

ดอกราชาวดี (Butterfly Bush)

 

ราชาวดี เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก กิ่งก้านไร้ทิศทาง ไม่มีทรงพุ่มแน่นอน ทรงพุ่มโปร่ง เจริญเติบโตค่อนข้างช้า ใบเดี่ยว ใบออกเป็นคู่ตามข้อ ผิวใบสากมือ ดอกออกที่ปลายกิ่ง เป็นช่อยาวประมาณ 2-3 นิ้ว ดอกสีขาว จะทยอยบานจากโคนถึงปลายดอก กลิ่นหอมแรงตลอดวัน สังเกตว่า ทุกครั้งที่แตกใบอ่อน จะตามมาด้วยการแทงช่อดอก ควรตัดแต่งกิ่งทุกครั้งหลังการออกดอก เพื่อให้เป็นพุ่มสวยงาม และแตกยอดใหม่

ราชาวดี ชอบแสงแดดเต็มวัน น้ำปานกลาง ไม่ชอบน้ำท่วมขัง จะทำให้รากเน่า ควรปลูกไว้กลางแจ้ง ถ้าอยู่ในที่แดดรำไร จะทำให้กิ่งก้านยืดยาว และไม่ออกดอก

 

ดอกราชาวดี (Butterfly Bush)

 

ชื่อสามัญ: Butterfly Bush

ชื่อวิทยาศาสตร์: Buddleia Paniculata

ชื่ออื่นๆ : ไค้หางหมา, หางกระรอกเขมร

 

ดอกราชาวดี (Butterfly Bush)

 

อาการที่พบเห็น: ขอบใบไหม้

ที่บ้านครูเจี๊ยบ ปลูกต้นราชาวดีไว้ในกระถาง จากการสังเกต เมื่อใดก็ตามที่ดินเริ่มแข็ง ธาตุอาหารน้อยลง ถึงแม้จะรดน้ำทุกวันๆ ละ 1 ครั้งตามปกติก็ตาม ขอบใบจะเริ่มไหม้ และหยุดการเจริญเติบโต ไม่มีการแทงยอดใบอ่อน และไม่มีดอก

 

ดอกราชาวดี (Butterfly Bush)

 

วิธีแก้ไข:

พรวนดิน เติมดินหมักใบก้ามปูที่มีส่วนผสมของปุ๋ยคอก และรดน้ำผสมปุ๋ยหมักน้ำซาวข้าว เพื่อเสริมธาตุอาหารในดิน โดยจะรดน้ำปกติทุกวันๆ ละ 1 ครั้ง และในช่วงแรกของการฟื้นฟูสภาพต้น จะรดปุ๋ยหมักทุก ๆ 5 วัน รวมทั้งการให้อาหารทางใบ โดยฉีดพ่นปุ๋ยหมักที่ใบและกิ่งก้าน ทุกๆ 3-5 วัน ไม่นานก็จะแตกยอดอ่อน และตามมาด้วยการออกดอก

 

อ้างอิง: ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง 
http://clgc.agri.kps.ku.ac.th/resources/old-fragrant/buddleia.html

 

ถ่ายภาพและเล่าเรื่อง: ครูเจี๊ยบ OPPY CLUB

Visitors: 183,673