ดอกคัดเค้า

ดอกคัดเค้า (Siamese Randia)

 

คัดเค้า (Siamese Randia) เป็นพรรณไม้เถาเนื้อเหนียวแข็งหรือไม้พุ่มรอเลื้อย มีความสูงประมาณ 3-6 เมตร เปลือกลำต้นเรียบและเป็นสีน้ำตาล ตามลำต้นมีข้อ ซึ่งจะมีใบงอกออกเป็นคู่ ๆ และ จะมีหนามแหลมโค้งงองุ้มออกจากโคนใบมีลักษณะคล้ายกับเขาควายข้อละหนึ่งคู่ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของไม้ชนิดนี้

 

ต้นคัดเค้า (Siamese Randia)

 

ดอกคัดเค้า ออกดอกเป็นช่อกระจุกตามซอกใบใกล้ปลายกิ่ง ดอกเป็นช่อใหญ่ แต่ละช่อดอกจะมีขนาดตั้งแต่ 4-10 เซนติเมตร ในแต่ละช่อจะมีดอกย่อยประมาณ 10-25 ดอก ดอกย่อยมีขนาดเล็กสีขาวและมีกลิ่นหอม มีกลีบดอก 5 กลีบ เมื่อดอกบานเต็มที่กลีบดอกจะบิด ที่โคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอดสั้น แต่ละดอกจะมีเกสรเพศผู้ 5 ก้านยื่นยาวพ้นกลีบดอก ส่วนเกสรเพศเมียเป็นรูปกระสวยสีขาวหรือเป็นรูปแถบเส้นอยู่ระหว่างกลีบดอก 6 แถบ กลีบเลี้ยงดอกเป็นสีขาวอมสีเขียว โคนเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็นแฉกแหลม ดอกจะบานพร้อมกันทั้งช่อ เมื่อดอกที่เริ่มบานจะเป็นสีขาวนวลแล้วจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองนวลในวันต่อมา ดอกจะส่งกลิ่นหอมแรงมากในช่วงเย็นถึงช่วงกลางคืน

 

ดอกคัดเค้า (Siamese Randia)

 

ดอกคัดเค้า (Siamese Randia)

 

ใบคัดเค้า เป็นใบเดี่ยวออกตรงข้ามเป็นคู่ รูปรี แกมรูปขอบขนาน กว้าง 2 – 4 เซนติเมตร ยาว 5 – 12 เซนติเมตร ปลายใบแหลมหรือมน โคนใบสอบ ขอบใบเรียบ แผ่นใบหนาสีเขียวอ่อน ผิวใบค่อนข้างมัน เนื้อใบเหนียว

 

ต้นคัดเค้า (Siamese Randia)

 

ชื่อท้องถิ่น: คัดเค้าเครือ, คัดเค้าหนาม, เค็ดเค้า, หนามลิดเค้า

ชื่อสามัญ: Siamese Bush

ชื่อวิทยาศาสตร์: Oxyceros horridus Lour.

วงศ์: Rubiaceae

ถิ่นกำเนิด: ประเทศไทยและในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การดูแล: เจริญเติบโตได้ดีทั้งในที่มีแสงแดดจัดแบบเต็มวันและแสงแดดปานกลาง ต้องการน้ำปานกลาง ชอบดินร่วนระบายน้ำดี

ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ดหรือตอนกิ่ง

 

ดอกคัดเค้า (Siamese Randia)

 

 

ที่มาข้อมูล:

 

 

ถ่ายภาพโดย: ครูเจี๊ยบ OPPY CLUB

Visitors: 193,886