ReadyPlanet.com
dot
dot
รู้จักชมรม
dot
bulletบทสัมภาษณ์
bulletจากใจสมาชิก
dot
มุมกิจกรรม / ฝึกอบรม
dot
bulletMacBook
bulletiPad, iPhone, Android
bulletตารางฝึกอบรม
bulletสาระน่ารู้
dot
มุมเช็คเมล์
dot
bulletCSLoxInfo
bulletYahoo Mail
bulletHotmail
bulletGmail
dot
มุมเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
dot
bulletหนังสือพิมพ์
bulletตลาดหลักทรัพย์
bulletSETTRADE.COM
bulletเส้นทางรถไฟฟ้า BTS
bulletรถไฟฟ้า MRT
bulletตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
bulletตรวจรางวัลสลากออมสิน


www.loxley.co.th
OPPYCLUB
OPPY Club Facebook


คุณบรรพต ทองจรรยา สมาชิก OPPY รุ่นที่ 106 (รอบเช้า) article
 
คุณบรรพต  ทองจรรยา OPPY รุ่นที่ 106
 
 
คุณบรรพต  ทองจรรยา  อายุ  63 ปี สมาชิก OPPY รุ่น 106 (รอบเช้า) ... เหตุผลที่มาเรียนที่ OPPY Club เนื่องจากเมื่อเกษียณอายุ ต้องรับตำแหน่งเลขานุการชมรมอดีตผู้ปฏิบัติงานของที่ทำงานเดิม ต้องทำหนังสือหลายอย่างและรายงานการประชุมคณะกรรมการ ต้องใช้คอมพิวเตอร์มากขึ้น เกิดความไม่คล่องตัวต้องกลับไปถามน้องๆ ที่ทำงานเดิม เพราะตอนทำงานเราใช้แต่โปรแกรมสำเร็จรูป เกิดความเกรงใจน้องๆ เขา ครั้นพอทำเองก็มีปัญหา จึงเกิดความคิดว่าต้องหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์จึงเข้าไปค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ต ว่ามีที่ไหนสอนบ้าง ก็พบว่าที่ OPPY Club เปิดสอนเฉพาะผู้สูงอายุ จึงมาสมัครเรียน
 
เมื่อมาเรียนจึงได้พบว่า การใช้งานคอมพิวเตอร์ง่ายขึ้นกว่าเดิมมาก บางอย่างที่ผ่านมาเราใช้งานผิดขั้นตอนจึงทำให้ทำงานยาก พอเรียนที่ OPPY Club แล้วกลับไปใช้งานคอมพิวเตอร์ได้สะดวกและง่ายขึ้น และได้ทราบว่าที่ OPPY Club เปิดสอนวิชาเกี่ยวกับการใช้ iPad จึงเกิดความสนใจสมัครเรียนเพิ่ม ยิ่งทำให้รู้ว่าที่ผ่านมาเราใช้ iPad ไม่คุ้มค่าที่ซื้อมา พอเรียนแล้วใช้ iPad ได้มากขึ้น ทำอะไรใน iPad ได้หลายอย่างเกิดประโยชน์มากขึ้น ต้องขอขอบคุณ คุณครูใหญ่ (ครูเจี๊ยบ) และคุณครูทุกท่านที่ OPPY Club เป็นอย่างมาก
 
จึงอยากขอเชิญชวนท่านผู้สูงอายุทุกท่าน ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีใหม่ๆ มาสมัครเรียนที่ OPPY เพื่อเป็นการเพิ่มเติมความรู้ ทำให้รู้สึกว่าเราก้าวทันโลก สามารถดำเนินชีวิตได้ทันกับคนรุ่นใหม่ ไม่ตกยุค เกิดความเพลิดเพลินกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ทำให้สมองได้ใช้งานมากขึ้น จะได้ห่างไกลจากโรคอัลไซเมอร์ และที่สำคัญได้พบเพื่อนใหม่ๆ ในวัยใกล้เคียงกัน ทำให้เกิดความสุขมากเพราะเพื่อนๆ ทุกคนน่ารักทั้งนั้น
 
 
(เล่าความในใจ: วันที่ 30 กรกฎาคม 2556)จากใจสมาชิก

คุณวรพรรณ ชยารักษ์ อายุ 64 ปี สมาชิก OPPY รุ่นที่ 115 (รอบบ่าย) article
คุณดวงพร วิเศษถวัลย์ อายุ 63 ปี สมาชิก OPPY รุ่นที่ 116 (รอบเช้า) article
คุณสมรักษ์ หงส์สุวรรณรวี อายุ 47 ปี สมาชิก OPPY รุ่นที่ 124 article
คุณจรวยพรรณ นาทะสิริ อายุ 70 ปี สมาชิก OPPY รุ่นที่ 122 (รอบบ่าย) article
คุณรวิวรรณ โฮริโนอุชิ อายุ 53 ปี สมาชิก OPPY รุ่นที่ 121 (รอบเช้า) article
คุณสมโภชน์ ศรีมารุต อายุ 77 ปี สมาชิก OPPY รุ่นที่ 97 article
คุณนันท์นภัส มูลลออ อายุ 63 ปี สมาชิก OPPY รุ่นที่ 54 article
คุณมานะ หลักทอง สมาชิก OPPY รุ่นที่ 72 article
คุณปรางค์นุช ภู่วชิรานนท์ อายุ 63 ปี สมาชิก OPPY รุ่นที่ 116 (รอบเช้า) article
คุณกาญจน์ศิริ รักษาแพ่ง สมาชิก OPPY รุ่นที่ 130 (รอบบ่าย) article
คุณรัตนาพันธ์ ไพบูลย์ อายุ 64 ปี สมาชิก OPPY รุ่นที่ 86 article
คุณเรียม ศรีทอง อายุ 67 ปี (สมาชิก OPPY หลักสูตร iPad) article
คุณสัมพันธ์ สุทธิพงษ์ อายุ 68 ปี (สมาชิก OPPY หลักสูตร iPad) article
คุณพรพิมล อารยางกูร อายุ 67 ปี article
คุณพจมาน มยุรา อายุ 64 ปี สมาชิก OPPY รุ่นที่ 124 (รอบบ่าย) article
คุณทศพร ทิพยะวัฒน์ สมาชิก OPPY รุ่นที่ 129 article
คุณอารีย์ ตรีรัตนาวงศ์ อายุ 64 ปี สมาชิก OPPY รุ่นที่ 121 (รอบบ่ายห้อง 1) article
คุณจำนง จันทร์ประสิทธิ์ สมาชิก OPPY รุ่นที่ 118 (รอบเช้า) article
คุณชุติมา สงบธนวงศ์ สมาชิก OPPY รุ่นที่ 107 (รอบบ่าย) article
คุณเปรมจิตต์ สมิตมาน (สมาชิกหลักสูตร iPad) article
คุณศิริกาญจน์ กาพย์กลอน สมาชิก OPPY รุ่นที่ 103 (รอบเช้า) article
คุณศรีวงศ์ พจน์พริ้ง สมาชิก OPPY รุ่นที่ 110 article
คุณเธียร รติธรรมกุล สมาชิก OPPY รุ่นที่ 118 (รอบเช้า) article
คุณอังคณา ชวาลวิวัฒน์วงศ์ สมาชิก OPPY รุ่นที่ 5 (เสาร์) article
คุณพรรณี ภมรสุวรรณ สมาชิก OPPY รุ่นที่ 67 article
คุณณรงค์ ว่องวัฒนานุกูล สมาชิก OPPY รุ่นที่ 119 (รอบเช้า) article
คุณจารุพันธ์ ปัญจวีณิน สมาชิก OPPY รุ่นที่ 7 article
คุณเพ็ญพร โอภานุรักษ์ สมาชิก OPPY รุ่นที่ 110 (รอบเช้า) article
คุณธนูภัณฑ์ ชาลีผล สมาชิก OPPY รุ่นที่ 114 (รอบบ่าย) article
คุณสีดา โชติคุณ สมาชิก OPPY รุ่นที่ 50 article
คุณพิมพ์ธัญญา กาญจนพังคะ สมาชิก OPPY รุ่นที่ 51 article
คุณบุษกร ณ บางช้าง OPPY รุ่นที่ 42 และ 115 article
พล.อ. นฤนาท กัมปนาทแสนยากร สมาชิก OPPY รุ่นที่ 17 article
คุณสุวิมล เชื้อชาญวงศ์ OPPY รุ่นที่ 12 (รุ่นวันเสาร์) article
คุณธำรงศักดิ์ ชีรนรวนิชย์ OPPY รุ่นที่ 57 article
นาวาอากาศหญิง จงกลณี กาญจนประภา OPPY รุ่นที่ 36 article
คุณนัญทิกา ธนพัฒน์ไพบูลย์ OPPY รุ่นที่ 22 article
คุณโสภา อิ่มแช่ม OPPY รุ่น 2 article
คุณรัตนา วณิชย์มณีบุษย์ (นักธุรกิจ) OPPY รุ่น 39 article
คุณนุชนันท์ จันทิมาภา (นักธุรกิจ) OPPY รุ่น 10 article
ร.ศ.คนองยุทธ กาญจนกูล (ข้าราชการบำนาญ) OPPY รุ่น 46 article
คุณลัดดา ธนาลัย OPPY รุ่น 42 article
คุณพิทยา ริมดุสิต (เจ้าของธุรกิจ) OPPY รุ่น 37 article
คุณสามารถ นวลละออง (อดีตผู้บริหาร) OPPY รุ่น 56 article
ม.ร.ว.นิศารัตน์ เทวกุล OPPY รุ่น 18 article
พล.ต.ท.ชัยเทพ ยิ้มละมัย (ข้าราชการบำนาญ) OPPY รุ่น 56 article
คุณขจร ลีลาเวช (นักธุรกิจ) OPPY รุ่น 29 articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
OPPY CLUB คลับแห่งความสุขของผู้สูงวัย
บริษัท โอพีพีวาย จำกัด เลขที่ 102 อาคารล็อกซเล่ย์ ชั้น B ถนน ณ ระนอง
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-348-8973 มือถือ 089-139-9778, E-mail: info@happyoppy.com
Facebook: www.facebook.com/OPPYClub LINE ID: oppyclub