ReadyPlanet.com
dot
dot
รู้จักชมรม
dot
bulletบทสัมภาษณ์
bulletจากใจสมาชิก
dot
มุมกิจกรรม / ฝึกอบรม
dot
bulletMacBook
bulletiPad, iPhone, Android
bulletตารางฝึกอบรม
bulletสาระน่ารู้
dot
มุมเช็คเมล์
dot
bulletCSLoxInfo
bulletYahoo Mail
bulletHotmail
bulletGmail
dot
มุมเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
dot
bulletหนังสือพิมพ์
bulletตลาดหลักทรัพย์
bulletSETTRADE.COM
bulletเส้นทางรถไฟฟ้า BTS
bulletรถไฟฟ้า MRT
bulletตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
bulletตรวจรางวัลสลากออมสิน


www.loxley.co.th
OPPYCLUB
OPPY Club Facebook


คุณรัตนา วณิชย์มณีบุษย์ (นักธุรกิจ) OPPY รุ่น 39 article

"...ทำธุรกิจทางด้านส่งออกอาหารไทย เป็นอาหารสำเร็จรูป ทราบข่าวของชมรมโอพีพีวายจากทางสื่อหนังสือพิมพ์ แล้วก็สนใจเพราะรู้สึกว่าเราเป็นคนรุ่นเก่ายังไงก็ไม่รู้  เพราะลูกนะทันสมัย และเรานะล้าหลัง ที่บ้านก็มีคอมพิวเตอร์ ที่ทำงานก็มีคอมพิวเตอร์ ทีแรกก็เข้าใจว่าลูกนะมีหน้าที่เรียนก็ใช้ไป ส่วนพนักงานที่บริษัทมีหน้าที่ทำก็ทำไป แต่ว่ามันไม่ใช่แล้ว ทำไมเขาพูดอะไรเราไม่เข้าใจนะ เรารู้จักแต่ว่านี่คอมพิวเตอร์ เวลาเขาพูดถึง ซีพียู มอนิเตอร์ เมาส์ คีย์บอร์ด เราไม่รู้เรื่องเลยว่ามันคืออะไร ข้อมูลอะไรหรือพูดอะไรมาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เราไม่เข้าใจเลย เราก็รู้สึกว่าไม่ได้ล่ะ เราต้องเรียนรู้บ้างถึงแม้ว่าเราเป็นเจ้านาย ลูกน้องพูดอะไรเราต้องเข้าใจบ้าง

... ความที่เราก็อายุมากแล้วถ้าเราไปเรียนกับสถาบันอื่นที่มีเด็ก เราก็อาจจะตามไม่ทัน ก็เลยเลือกที่จะมาเรียนที่ชมรมโอพีพีวาย เกี่ยวกับสถานที่ก็สะดวก เข้ามาเรียนที่ชมรมโอพีพีวายก็จะเรียนตั้งแต่พื้นฐานเลย คุณครูก็จะสอนตั้งแต่อุปกรณ์ก่อนเลยว่าอะไรเรียกว่าอะไร และใช้ทำอะไรบ้าง อะไรเรียกเมาส์ แล้วใช้อย่างไร ต้องคลิกยังไง จนทุกวันนี้เปิดอินเทอร์เน็ตสบายเลย...อยากทราบข่าวสาร อยากรู้เรื่องอะไรก็เข้าอินเทอร์เน็ตอย่างเดียว รู้สึกว่ามาเรียนแล้วได้เกินกว่าเป้าหมายที่เราตั้งไว้นะ ตอนนี้ก็มาเรียน MSN เพราะว่าลูกสาวจะไปเรียนต่อเมืองนอก จะได้คุยกันทาง MSN มาเรียนที่ชมรมโอพีพีวายแล้วรู้สึกอบอุ่นเพราะเพื่อนที่มาเรียนต่างคนต่างมา แต่พอมาเรียนแล้วรู้สึกว่าคุ้นเคยกัน อาจจะเพราะว่าวัยใกล้เคียงกัน นานๆ มาเรียนทีก็ได้เพื่อนใหม่กลับไปทุกที"
จากใจสมาชิก

คุณวรพรรณ ชยารักษ์ อายุ 64 ปี สมาชิก OPPY รุ่นที่ 115 (รอบบ่าย) article
คุณดวงพร วิเศษถวัลย์ อายุ 63 ปี สมาชิก OPPY รุ่นที่ 116 (รอบเช้า) article
คุณสมรักษ์ หงส์สุวรรณรวี อายุ 47 ปี สมาชิก OPPY รุ่นที่ 124 article
คุณจรวยพรรณ นาทะสิริ อายุ 70 ปี สมาชิก OPPY รุ่นที่ 122 (รอบบ่าย) article
คุณรวิวรรณ โฮริโนอุชิ อายุ 53 ปี สมาชิก OPPY รุ่นที่ 121 (รอบเช้า) article
คุณสมโภชน์ ศรีมารุต อายุ 77 ปี สมาชิก OPPY รุ่นที่ 97 article
คุณนันท์นภัส มูลลออ อายุ 63 ปี สมาชิก OPPY รุ่นที่ 54 article
คุณมานะ หลักทอง สมาชิก OPPY รุ่นที่ 72 article
คุณปรางค์นุช ภู่วชิรานนท์ อายุ 63 ปี สมาชิก OPPY รุ่นที่ 116 (รอบเช้า) article
คุณกาญจน์ศิริ รักษาแพ่ง สมาชิก OPPY รุ่นที่ 130 (รอบบ่าย) article
คุณรัตนาพันธ์ ไพบูลย์ อายุ 64 ปี สมาชิก OPPY รุ่นที่ 86 article
คุณเรียม ศรีทอง อายุ 67 ปี (สมาชิก OPPY หลักสูตร iPad) article
คุณสัมพันธ์ สุทธิพงษ์ อายุ 68 ปี (สมาชิก OPPY หลักสูตร iPad) article
คุณพรพิมล อารยางกูร อายุ 67 ปี article
คุณพจมาน มยุรา อายุ 64 ปี สมาชิก OPPY รุ่นที่ 124 (รอบบ่าย) article
คุณทศพร ทิพยะวัฒน์ สมาชิก OPPY รุ่นที่ 129 article
คุณอารีย์ ตรีรัตนาวงศ์ อายุ 64 ปี สมาชิก OPPY รุ่นที่ 121 (รอบบ่ายห้อง 1) article
คุณจำนง จันทร์ประสิทธิ์ สมาชิก OPPY รุ่นที่ 118 (รอบเช้า) article
คุณชุติมา สงบธนวงศ์ สมาชิก OPPY รุ่นที่ 107 (รอบบ่าย) article
คุณเปรมจิตต์ สมิตมาน (สมาชิกหลักสูตร iPad) article
คุณศิริกาญจน์ กาพย์กลอน สมาชิก OPPY รุ่นที่ 103 (รอบเช้า) article
คุณศรีวงศ์ พจน์พริ้ง สมาชิก OPPY รุ่นที่ 110 article
คุณเธียร รติธรรมกุล สมาชิก OPPY รุ่นที่ 118 (รอบเช้า) article
คุณอังคณา ชวาลวิวัฒน์วงศ์ สมาชิก OPPY รุ่นที่ 5 (เสาร์) article
คุณพรรณี ภมรสุวรรณ สมาชิก OPPY รุ่นที่ 67 article
คุณณรงค์ ว่องวัฒนานุกูล สมาชิก OPPY รุ่นที่ 119 (รอบเช้า) article
คุณจารุพันธ์ ปัญจวีณิน สมาชิก OPPY รุ่นที่ 7 article
คุณเพ็ญพร โอภานุรักษ์ สมาชิก OPPY รุ่นที่ 110 (รอบเช้า) article
คุณธนูภัณฑ์ ชาลีผล สมาชิก OPPY รุ่นที่ 114 (รอบบ่าย) article
คุณสีดา โชติคุณ สมาชิก OPPY รุ่นที่ 50 article
คุณพิมพ์ธัญญา กาญจนพังคะ สมาชิก OPPY รุ่นที่ 51 article
คุณบรรพต ทองจรรยา สมาชิก OPPY รุ่นที่ 106 (รอบเช้า) article
คุณบุษกร ณ บางช้าง OPPY รุ่นที่ 42 และ 115 article
พล.อ. นฤนาท กัมปนาทแสนยากร สมาชิก OPPY รุ่นที่ 17 article
คุณสุวิมล เชื้อชาญวงศ์ OPPY รุ่นที่ 12 (รุ่นวันเสาร์) article
คุณธำรงศักดิ์ ชีรนรวนิชย์ OPPY รุ่นที่ 57 article
นาวาอากาศหญิง จงกลณี กาญจนประภา OPPY รุ่นที่ 36 article
คุณนัญทิกา ธนพัฒน์ไพบูลย์ OPPY รุ่นที่ 22 article
คุณโสภา อิ่มแช่ม OPPY รุ่น 2 article
คุณนุชนันท์ จันทิมาภา (นักธุรกิจ) OPPY รุ่น 10 article
ร.ศ.คนองยุทธ กาญจนกูล (ข้าราชการบำนาญ) OPPY รุ่น 46 article
คุณลัดดา ธนาลัย OPPY รุ่น 42 article
คุณพิทยา ริมดุสิต (เจ้าของธุรกิจ) OPPY รุ่น 37 article
คุณสามารถ นวลละออง (อดีตผู้บริหาร) OPPY รุ่น 56 article
ม.ร.ว.นิศารัตน์ เทวกุล OPPY รุ่น 18 article
พล.ต.ท.ชัยเทพ ยิ้มละมัย (ข้าราชการบำนาญ) OPPY รุ่น 56 article
คุณขจร ลีลาเวช (นักธุรกิจ) OPPY รุ่น 29 articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
OPPY CLUB คลับแห่งความสุขของผู้สูงวัย
บริษัท โอพีพีวาย จำกัด เลขที่ 102 อาคารล็อกซเล่ย์ ชั้น B ถนน ณ ระนอง
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-348-8973 มือถือ 089-139-9778, E-mail: info@happyoppy.com
Facebook: www.facebook.com/OPPYClub LINE ID: oppyclub