ReadyPlanet.com
dot
dot
รู้จักชมรม
dot
bulletบทสัมภาษณ์
bulletจากใจสมาชิก
dot
มุมกิจกรรม / ฝึกอบรม
dot
bulletMacBook
bulletiPad, iPhone, Android
bulletตารางฝึกอบรม
bulletสาระน่ารู้
dot
มุมเช็คเมล์
dot
bulletCSLoxInfo
bulletYahoo Mail
bulletHotmail
bulletGmail
dot
มุมเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
dot
bulletหนังสือพิมพ์
bulletตลาดหลักทรัพย์
bulletSETTRADE.COM
bulletเส้นทางรถไฟฟ้า BTS
bulletรถไฟฟ้า MRT
bulletตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
bulletตรวจรางวัลสลากออมสิน


www.loxley.co.th
OPPYCLUB
OPPY Club Facebook


ร.ศ.คนองยุทธ กาญจนกูล (ข้าราชการบำนาญ) OPPY รุ่น 46 article

"...ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่า นับเป็นโอกาสดีที่ทางชมรมโอพีพีวายได้ให้โอกาสกับผู้สูงวัย (ผู้สูงอายุ) โดยเฉพาะในวัยนี้ ทำให้เราได้เปิดโลกทัศน์ เปิดโลกกว้างทางด้าน IT ถึงแม้ว่าตอนรับราชการอยู่จะได้รับการฝึกอบรมเรื่องคอมพิวเตอร์มาก็หลายโปรแกรม แต่เนื่องจากเราอบรมมาเราก็ไม่ได้ใช้ เพราะมีผู้ที่คอยทำให้เรา พอผมมีเวลาว่างหลังจากเกษียณแล้ว ผมได้ทราบข่าวจากทางหนังสือพิมพ์สยามรัฐ มีอยู่คอลัมน์หนึ่งเขียนถึงเรื่องโอกาสของผู้สูงอายุว่าเราจะเข้าไปสู่โลกไซเบอร์ได้โดยที่เราไม่ต้องกลายเป็นคนตกรุ่น ...

... ผมเลยสนใจเข้ามาที่ชมรมโอพีพีวายเริ่มเรียนตั้งแต่พื้นฐานใหม่หมดเลย แล้วก็ต่อด้วยโปแกรม Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, MSN ก็ทำให้มีความมั่นใจในการใช้คอมพิวเตอร์ ตอนนี้ก็ยังใช้ Chat อยู่ เอาไว้ Chat กับเพื่อนๆ โดยเฉพาะเพื่อนที่อยู่ในวัยเดียวกัน วัยที่เกษียณมาแล้ว ตอนหลังๆ นี้ยิ่งมีความรู้สึกว่า ยิ่งเราเข้ามาอยู่ในวงการนี้และใช้คอมพิวเตอร์มากขึ้น ทำให้รู้ว่าโลกมันกว้างขึ้น และการที่ได้เข้ามาอยู่ในชมรมโอพีพีวายผมก็ได้เข้ามาเรียนในหลักสูตรนักถ่ายภาพดิจิตอลมือสมัครเล่น ทำให้ผมใช้กล้องดิจิตอลได้คุ้มค่ากับที่ซื้อมา และทำให้มั่นใจมากขึ้นเวลาถ่ายภาพ (จริงๆ แล้วผมไม่ได้ซื้อมาหรอก ลูกชายผมซื้อมาให้ในวันเกิด ได้มาแล้วผมก็ยังใช้ไม่เป็นเลย) ตอนนี้นำรูปภาพจากกล้องดิจิตอลลงเครื่องคอมพิวเตอร์และนำมาใส่เสียงเพลงและทำลงแผ่น CD ได้เอง ผลงานที่ได้ดูแล้วก็รู้สึกภูมิใจ และก็ต้องขอขอบคุณชมรมโอพีพีวายที่ให้ความรู้ และเปิดโลกกว้าง ที่สำคัญทำให้ผมรู้จักกับคนอีกหลายคนที่อยู่ในวัยเดียวกัน"
จากใจสมาชิก

คุณวรพรรณ ชยารักษ์ อายุ 64 ปี สมาชิก OPPY รุ่นที่ 115 (รอบบ่าย) article
คุณดวงพร วิเศษถวัลย์ อายุ 63 ปี สมาชิก OPPY รุ่นที่ 116 (รอบเช้า) article
คุณสมรักษ์ หงส์สุวรรณรวี อายุ 47 ปี สมาชิก OPPY รุ่นที่ 124 article
คุณจรวยพรรณ นาทะสิริ อายุ 70 ปี สมาชิก OPPY รุ่นที่ 122 (รอบบ่าย) article
คุณรวิวรรณ โฮริโนอุชิ อายุ 53 ปี สมาชิก OPPY รุ่นที่ 121 (รอบเช้า) article
คุณสมโภชน์ ศรีมารุต อายุ 77 ปี สมาชิก OPPY รุ่นที่ 97 article
คุณนันท์นภัส มูลลออ อายุ 63 ปี สมาชิก OPPY รุ่นที่ 54 article
คุณมานะ หลักทอง สมาชิก OPPY รุ่นที่ 72 article
คุณปรางค์นุช ภู่วชิรานนท์ อายุ 63 ปี สมาชิก OPPY รุ่นที่ 116 (รอบเช้า) article
คุณกาญจน์ศิริ รักษาแพ่ง สมาชิก OPPY รุ่นที่ 130 (รอบบ่าย) article
คุณรัตนาพันธ์ ไพบูลย์ อายุ 64 ปี สมาชิก OPPY รุ่นที่ 86 article
คุณเรียม ศรีทอง อายุ 67 ปี (สมาชิก OPPY หลักสูตร iPad) article
คุณสัมพันธ์ สุทธิพงษ์ อายุ 68 ปี (สมาชิก OPPY หลักสูตร iPad) article
คุณพรพิมล อารยางกูร อายุ 67 ปี article
คุณพจมาน มยุรา อายุ 64 ปี สมาชิก OPPY รุ่นที่ 124 (รอบบ่าย) article
คุณทศพร ทิพยะวัฒน์ สมาชิก OPPY รุ่นที่ 129 article
คุณอารีย์ ตรีรัตนาวงศ์ อายุ 64 ปี สมาชิก OPPY รุ่นที่ 121 (รอบบ่ายห้อง 1) article
คุณจำนง จันทร์ประสิทธิ์ สมาชิก OPPY รุ่นที่ 118 (รอบเช้า) article
คุณชุติมา สงบธนวงศ์ สมาชิก OPPY รุ่นที่ 107 (รอบบ่าย) article
คุณเปรมจิตต์ สมิตมาน (สมาชิกหลักสูตร iPad) article
คุณศิริกาญจน์ กาพย์กลอน สมาชิก OPPY รุ่นที่ 103 (รอบเช้า) article
คุณศรีวงศ์ พจน์พริ้ง สมาชิก OPPY รุ่นที่ 110 article
คุณเธียร รติธรรมกุล สมาชิก OPPY รุ่นที่ 118 (รอบเช้า) article
คุณอังคณา ชวาลวิวัฒน์วงศ์ สมาชิก OPPY รุ่นที่ 5 (เสาร์) article
คุณพรรณี ภมรสุวรรณ สมาชิก OPPY รุ่นที่ 67 article
คุณณรงค์ ว่องวัฒนานุกูล สมาชิก OPPY รุ่นที่ 119 (รอบเช้า) article
คุณจารุพันธ์ ปัญจวีณิน สมาชิก OPPY รุ่นที่ 7 article
คุณเพ็ญพร โอภานุรักษ์ สมาชิก OPPY รุ่นที่ 110 (รอบเช้า) article
คุณธนูภัณฑ์ ชาลีผล สมาชิก OPPY รุ่นที่ 114 (รอบบ่าย) article
คุณสีดา โชติคุณ สมาชิก OPPY รุ่นที่ 50 article
คุณพิมพ์ธัญญา กาญจนพังคะ สมาชิก OPPY รุ่นที่ 51 article
คุณบรรพต ทองจรรยา สมาชิก OPPY รุ่นที่ 106 (รอบเช้า) article
คุณบุษกร ณ บางช้าง OPPY รุ่นที่ 42 และ 115 article
พล.อ. นฤนาท กัมปนาทแสนยากร สมาชิก OPPY รุ่นที่ 17 article
คุณสุวิมล เชื้อชาญวงศ์ OPPY รุ่นที่ 12 (รุ่นวันเสาร์) article
คุณธำรงศักดิ์ ชีรนรวนิชย์ OPPY รุ่นที่ 57 article
นาวาอากาศหญิง จงกลณี กาญจนประภา OPPY รุ่นที่ 36 article
คุณนัญทิกา ธนพัฒน์ไพบูลย์ OPPY รุ่นที่ 22 article
คุณโสภา อิ่มแช่ม OPPY รุ่น 2 article
คุณรัตนา วณิชย์มณีบุษย์ (นักธุรกิจ) OPPY รุ่น 39 article
คุณนุชนันท์ จันทิมาภา (นักธุรกิจ) OPPY รุ่น 10 article
คุณลัดดา ธนาลัย OPPY รุ่น 42 article
คุณพิทยา ริมดุสิต (เจ้าของธุรกิจ) OPPY รุ่น 37 article
คุณสามารถ นวลละออง (อดีตผู้บริหาร) OPPY รุ่น 56 article
ม.ร.ว.นิศารัตน์ เทวกุล OPPY รุ่น 18 article
พล.ต.ท.ชัยเทพ ยิ้มละมัย (ข้าราชการบำนาญ) OPPY รุ่น 56 article
คุณขจร ลีลาเวช (นักธุรกิจ) OPPY รุ่น 29 articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
OPPY CLUB คลับแห่งความสุขของผู้สูงวัย
บริษัท โอพีพีวาย จำกัด เลขที่ 102 อาคารล็อกซเล่ย์ ชั้น B ถนน ณ ระนอง
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-348-8973 มือถือ 089-139-9778, E-mail: info@happyoppy.com
Facebook: www.facebook.com/OPPYClub LINE ID: oppyclub