ReadyPlanet.com
dot
dot
รู้จักชมรม
dot
bulletบทสัมภาษณ์
bulletจากใจสมาชิก
dot
มุมกิจกรรม / ฝึกอบรม
dot
bulletMacBook
bulletiPad, iPhone, Android
bulletตารางฝึกอบรม
bulletสาระน่ารู้
dot
มุมเช็คเมล์
dot
bulletCSLoxInfo
bulletYahoo Mail
bulletHotmail
bulletGmail
dot
มุมเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
dot
bulletหนังสือพิมพ์
bulletตลาดหลักทรัพย์
bulletSETTRADE.COM
bulletเส้นทางรถไฟฟ้า BTS
bulletรถไฟฟ้า MRT
bulletตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
bulletตรวจรางวัลสลากออมสิน


www.loxley.co.th
OPPYCLUB
OPPY Club Facebook


เข้าวัดเติมบุญ เที่ยวตลาดน้ำ ... ชมพิพิธภัณฑ์ article

สะพายกล้อง...ท่องธรรมชาติ ครั้งที่ 17 
ตอน “เข้าวัดเติมบุญ เที่ยวตลาดน้ำ ชมพิพิธภัณฑ์"

วันเดินทาง:: วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2552
เวลา: 07:00 - 17:30 น.

ตารางกิจกรรม ::

07.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดพบ ชมรมโอพีพีวาย บริเวณชั้น 1 ด้านหน้าอาคารสิริภิญโญ ถนนศรีอยุธยา พญาไท
07.30 น. มุ่งหน้าสู่ “วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ฯ” อำเภอบางบัวทอง จ.นนทบุรี
8:30 น. เติมบุญ ...อิ่มบุญ บันทึกภาพความงามของ "วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ฯ" ที่ก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมในยุคหมิง-ชิง โดยจำลองมาจากพระราชวังต้องห้ามในกรุงปักกิ่ง
10.00 น. นำสมาชิกย้อนยุควันวานที่ “บ้านพิพิธภัณฑ์” ชม วิถีชีวิตชาวตลาดชาวเมืองในยุค 2500 จะพบกับคำนิยามคำนี้ “เก็บวันนี้ พรุ่งนี้ก็เก่า”
12.00 น. พบกับเสน่ห์ของ “ตลาดน้ำดอนหวาย” พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
14.30 น. อิ่มหนำสำราญแล้ว เที่ยวต่อ ณ “พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย” ชมหุ่นที่ถ่ายทอดเรื่องราวประวัติศาสตร์ไทย และสัมผัสลึกไปถึงผู้คน ความเป็นอยู่ ความคิด และตำนาน
17.30 น. เดินทางกลับถึงชมรมโอพีพีวายโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าร่วมกิจกรรม  : ท่านละ 950 บาท / บุคคลภายนอก 1,500 บาท
(ราคานี้รวม VAT 7% แล้ว)

[ ใบสมัคร คลิกที่นี่ ]

อัตรานี้รวม:

 1. อาหารว่าง 2 มื้อ
 2. รถบัสปรับอากาศรับ-ส่ง
 3. โปรแกรมทำกิจกรรมตลอดวัน ค่าบัตรเข้าสถานที่ต่างๆ
 4. ค่าประกันอุบัติเหตุ

อัตรานี้ไม่รวม  ::

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งนอกเหนือจากรายการที่ระบุ 

 

หมายเหตุ :

 1. ท่านที่มีปัญหาด้านสุขภาพโปรดเตรียมยาประจำตัวไปให้พร้อม
 2. สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วย กล้องดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ (ชาร์ตแบตเตอรี่เต็มพร้อมใช้งาน), แว่นตากันแดด, หมวก   
 3. ควรแตรียมร่างกายให้พร้อมก่อนออกเดินทาง
 4. เนื่องจากโปรแกรมที่ตีพิมพ์ในฉบับนี้มีการจัดทำขึ้นไว้ล่วงหน้า บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก เปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทาง รายละเอียด และราคา ตามความเหมาะสมและความจำเป็นที่เกิดขึ้นโดยไม่ ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 5. บริษัทไม่อาจรับผิดชอบต่อเหตุการณ์สุดวิสัยที่ไม่อาจแก้ไขได้หรือกรณีที่สูญหายหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ และเหตุการณ์บางอย่าง เช่น ภัยธรรมชาติ การจราจล การนัดหยุดงาน การชุมนุมประท้วง ฯลฯ
 6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจัดโปรแกรมในกรณีที่มีการจองต่ำกว่า 25 ท่าน
 7. บริษัทฯของสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

 สำรองที่นั่งได้ที่ชมรมโอพีพีวาย โทรศัพท์: 02-248-0270-71, 089-139-9778ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดCopyright © 2010 All Rights Reserved.
OPPY CLUB คลับแห่งความสุขของผู้สูงวัย
บริษัท โอพีพีวาย จำกัด เลขที่ 102 อาคารล็อกซเล่ย์ ชั้น B ถนน ณ ระนอง
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-348-8973 มือถือ 089-139-9778, E-mail: info@happyoppy.com
Facebook: www.facebook.com/OPPYClub LINE ID: oppyclub