ReadyPlanet.com
dot
dot
รู้จักชมรม
dot
bulletบทสัมภาษณ์
bulletจากใจสมาชิก
dot
มุมกิจกรรม / ฝึกอบรม
dot
bulletMacBook
bulletiPad, iPhone, Android
bulletตารางฝึกอบรม
bulletสาระน่ารู้
dot
มุมเช็คเมล์
dot
bulletCSLoxInfo
bulletYahoo Mail
bulletHotmail
bulletGmail
dot
มุมเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
dot
bulletหนังสือพิมพ์
bulletตลาดหลักทรัพย์
bulletSETTRADE.COM
bulletเส้นทางรถไฟฟ้า BTS
bulletรถไฟฟ้า MRT
bulletตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
bulletตรวจรางวัลสลากออมสิน


www.loxley.co.th
OPPYCLUB
OPPY Club Facebook


คุณรวิวรรณ โฮริโนอุชิ อายุ 53 ปี สมาชิก OPPY รุ่นที่ 121 (รอบเช้า) article

คุณรวิวรรณ โฮริโนอุชิ อายุ  53 ปี OPPY รุ่นที่ 121 (รอบเช้า)

 

คุณรวิวรรณ โฮริโนอุชิ อายุ  53 ปี สมาชิก OPPY รุ่นที่ 121 (รอบเช้า) ...  ปัจจุบันทำงานเป็น ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ดอคคิวเมนท์ พาร์เซล เอ็กซ์เพรส จำกัดค่ะ ทราบว่าทาง OPPYClub มีสอนคอมพิวเตอร์ โดยค้นหาจาก Google เนื่องจากตอนนั้นมีความรู้ในการทำคอมพิวเตอร์ทุกโปรแกรมแบบงูๆ ปลาๆ บ่อยครั้งต้องคอยพึ่งน้องที่บริษัทฯ ช่วยทำให้ก็รู้สึกเกรงใจ และคิดว่าหากเราทำได้เองน่าจะดีกว่า ไม่ต้องคอยรบกวนผู้อื่น และยังเอาไว้สอนลูกเวลาทำรายงานที่โรงเรียนด้วย  

วันแรกที่มาเรียน ดีใจมากเลยค่ะ เพราะกลายเป็นคนอายุน้อยที่สุดในชั้นเรียนไปเลยค่ะ ได้เรียนกับพี่ๆ อายุกันเยอะๆ ทั้งนั้นเลยค่ะ จำได้ว่ามีรุ่นอายุ 83 ปี มาเรียนด้วยยังดูสาวและแข็งแรงอยู่เลยค่ะ  นักเรียนทุกคนเป็นกันเอง โดยเฉพาะคุณครูทุกท่านที่สอน น่ารัก น่าเคารพ และตั้งใจสอนมากๆ ค่ะ ทำให้เข้าใจง่ายและสามารถนำไปใช้ได้เลย  ได้เรียนครบเกือบทุกหลักสูตร ยกเว้น หลักสูตรถ่ายภาพ ถ้าจัดเวลาได้เมื่อไร ก็จะลงเรียนอย่างแน่นอนค่ะ

หลังจากเรียนไปแล้ว ก็ได้นำไปใช้เกือบทุกอย่าง โดยเฉพาะ PowerPoint ทำให้สามารถนำเสนองานได้ด้วยตนเอง ทำให้รู้สึกภูมิใจ และรู้สึกว่าการใช้โปรแกรมต่างๆ ใน คอมพิวเตอร์  iPad หรือ notebook ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปสำหรับคนรุ่นอายุมากๆ อย่างเรา

ถึงแม้เวลาจะผ่านไปเป็นปีแล้ว ก็ยังจำรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และท่าทางการสอนที่สนุก และเป็นกันเองของคุณครูทุกท่านได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ ก็อยากจะขอเชิญชวน ผู้มากด้วยวัยวุฒิทุกท่านได้ลองมาเรียนที่ OPPY กันนะคะ นอกจากจะได้ความรู้ไปใช้งานได้จริงในโปรแกรมต่างๆ ในยุคที่ IT เป็นเรื่องที่ไม่รู้คงไม่ได้แล้ว   ยังได้มีโอกาสคลายเครียดด้วยวิธีการสอนอันแสนจะสนุกและใกล้ชิดจากครูทุกท่านด้วยค่ะ


(เล่าความในใจ : วันที่ 19 กันยายน 2557 )
จากใจสมาชิก

คุณวรพรรณ ชยารักษ์ อายุ 64 ปี สมาชิก OPPY รุ่นที่ 115 (รอบบ่าย) article
คุณดวงพร วิเศษถวัลย์ อายุ 63 ปี สมาชิก OPPY รุ่นที่ 116 (รอบเช้า) article
คุณสมรักษ์ หงส์สุวรรณรวี อายุ 47 ปี สมาชิก OPPY รุ่นที่ 124 article
คุณจรวยพรรณ นาทะสิริ อายุ 70 ปี สมาชิก OPPY รุ่นที่ 122 (รอบบ่าย) article
คุณสมโภชน์ ศรีมารุต อายุ 77 ปี สมาชิก OPPY รุ่นที่ 97 article
คุณนันท์นภัส มูลลออ อายุ 63 ปี สมาชิก OPPY รุ่นที่ 54 article
คุณมานะ หลักทอง สมาชิก OPPY รุ่นที่ 72 article
คุณปรางค์นุช ภู่วชิรานนท์ อายุ 63 ปี สมาชิก OPPY รุ่นที่ 116 (รอบเช้า) article
คุณกาญจน์ศิริ รักษาแพ่ง สมาชิก OPPY รุ่นที่ 130 (รอบบ่าย) article
คุณรัตนาพันธ์ ไพบูลย์ อายุ 64 ปี สมาชิก OPPY รุ่นที่ 86 article
คุณเรียม ศรีทอง อายุ 67 ปี (สมาชิก OPPY หลักสูตร iPad) article
คุณสัมพันธ์ สุทธิพงษ์ อายุ 68 ปี (สมาชิก OPPY หลักสูตร iPad) article
คุณพรพิมล อารยางกูร อายุ 67 ปี article
คุณพจมาน มยุรา อายุ 64 ปี สมาชิก OPPY รุ่นที่ 124 (รอบบ่าย) article
คุณทศพร ทิพยะวัฒน์ สมาชิก OPPY รุ่นที่ 129 article
คุณอารีย์ ตรีรัตนาวงศ์ อายุ 64 ปี สมาชิก OPPY รุ่นที่ 121 (รอบบ่ายห้อง 1) article
คุณจำนง จันทร์ประสิทธิ์ สมาชิก OPPY รุ่นที่ 118 (รอบเช้า) article
คุณชุติมา สงบธนวงศ์ สมาชิก OPPY รุ่นที่ 107 (รอบบ่าย) article
คุณเปรมจิตต์ สมิตมาน (สมาชิกหลักสูตร iPad) article
คุณศิริกาญจน์ กาพย์กลอน สมาชิก OPPY รุ่นที่ 103 (รอบเช้า) article
คุณศรีวงศ์ พจน์พริ้ง สมาชิก OPPY รุ่นที่ 110 article
คุณเธียร รติธรรมกุล สมาชิก OPPY รุ่นที่ 118 (รอบเช้า) article
คุณอังคณา ชวาลวิวัฒน์วงศ์ สมาชิก OPPY รุ่นที่ 5 (เสาร์) article
คุณพรรณี ภมรสุวรรณ สมาชิก OPPY รุ่นที่ 67 article
คุณณรงค์ ว่องวัฒนานุกูล สมาชิก OPPY รุ่นที่ 119 (รอบเช้า) article
คุณจารุพันธ์ ปัญจวีณิน สมาชิก OPPY รุ่นที่ 7 article
คุณเพ็ญพร โอภานุรักษ์ สมาชิก OPPY รุ่นที่ 110 (รอบเช้า) article
คุณธนูภัณฑ์ ชาลีผล สมาชิก OPPY รุ่นที่ 114 (รอบบ่าย) article
คุณสีดา โชติคุณ สมาชิก OPPY รุ่นที่ 50 article
คุณพิมพ์ธัญญา กาญจนพังคะ สมาชิก OPPY รุ่นที่ 51 article
คุณบรรพต ทองจรรยา สมาชิก OPPY รุ่นที่ 106 (รอบเช้า) article
คุณบุษกร ณ บางช้าง OPPY รุ่นที่ 42 และ 115 article
พล.อ. นฤนาท กัมปนาทแสนยากร สมาชิก OPPY รุ่นที่ 17 article
คุณสุวิมล เชื้อชาญวงศ์ OPPY รุ่นที่ 12 (รุ่นวันเสาร์) article
คุณธำรงศักดิ์ ชีรนรวนิชย์ OPPY รุ่นที่ 57 article
นาวาอากาศหญิง จงกลณี กาญจนประภา OPPY รุ่นที่ 36 article
คุณนัญทิกา ธนพัฒน์ไพบูลย์ OPPY รุ่นที่ 22 article
คุณโสภา อิ่มแช่ม OPPY รุ่น 2 article
คุณรัตนา วณิชย์มณีบุษย์ (นักธุรกิจ) OPPY รุ่น 39 article
คุณนุชนันท์ จันทิมาภา (นักธุรกิจ) OPPY รุ่น 10 article
ร.ศ.คนองยุทธ กาญจนกูล (ข้าราชการบำนาญ) OPPY รุ่น 46 article
คุณลัดดา ธนาลัย OPPY รุ่น 42 article
คุณพิทยา ริมดุสิต (เจ้าของธุรกิจ) OPPY รุ่น 37 article
คุณสามารถ นวลละออง (อดีตผู้บริหาร) OPPY รุ่น 56 article
ม.ร.ว.นิศารัตน์ เทวกุล OPPY รุ่น 18 article
พล.ต.ท.ชัยเทพ ยิ้มละมัย (ข้าราชการบำนาญ) OPPY รุ่น 56 article
คุณขจร ลีลาเวช (นักธุรกิจ) OPPY รุ่น 29 articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
OPPY CLUB คลับแห่งความสุขของผู้สูงวัย
บริษัท โอพีพีวาย จำกัด เลขที่ 102 อาคารล็อกซเล่ย์ ชั้น B ถนน ณ ระนอง
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-348-8973 มือถือ 089-139-9778, E-mail: info@happyoppy.com
Facebook: www.facebook.com/OPPYClub LINE ID: oppyclub