ReadyPlanet.com
dot
dot
รู้จักชมรม
dot
bulletบทสัมภาษณ์
bulletจากใจสมาชิก
dot
มุมกิจกรรม / ฝึกอบรม
dot
bulletMacBook
bulletiPad, iPhone, Android
bulletตารางฝึกอบรม
bulletสาระน่ารู้
dot
มุมเช็คเมล์
dot
bulletCSLoxInfo
bulletYahoo Mail
bulletHotmail
bulletGmail
dot
มุมเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
dot
bulletหนังสือพิมพ์
bulletตลาดหลักทรัพย์
bulletSETTRADE.COM
bulletเส้นทางรถไฟฟ้า BTS
bulletรถไฟฟ้า MRT
bulletตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
bulletตรวจรางวัลสลากออมสิน


www.loxley.co.th
OPPYCLUB
OPPY Club Facebook


คุณปรางค์นุช ภู่วชิรานนท์ อายุ 63 ปี สมาชิก OPPY รุ่นที่ 116 (รอบเช้า) article

คุณปรางค์นุช ภู่วชิรานนท์ อายุ 63 ปี OPPY รุ่นที่ 116 (รอบเช้า)

 

คุณปรางค์นุช ภู่วชิรานนท์ อายุ 63 ปี สมาชิก OPPY รุ่นที่ 116 (รอบเช้า) ... เป็นคนตามเทคโนโลยี่ต่างๆไม่ค่อยทัน ช่วงทำงานได้ใช้คอมพิวเตอร์บ้างแต่ไม่ชำนาญค่ะ พอเกษียณอายุ สามีได้แนะนำให้มาเรียนคอมพิวเตอร์ที่ OPPY Club เมื่อวันที่ 5 มี.ค. 2556 เป็นนักเรียนรุ่นที่ 116 (รอบเช้า) โดยเรียนหลักสูตรคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตขั้นพื้นฐาน สอนโดยคุณครูมานิษา เหล็กไหล(ครูอ้อย) มีนักเรียน 4 ท่าน ครูอ้อยสอนการใช้คอมพิวเตอร์แบบช้าๆ เข้าใจง่ายแล้วให้ลงมือทำ ครูเอาใจใส่นักเรียนดีมาก เรียนจบหลักสูตรแล้วได้หยุดไปพักหนึ่งเนื่องจากมีภารกิจค่ะ 

ต่อมาวันที่ 1 ก.ค. 2557 ได้สมัครเรียน iPad เรียนหลายหลักสูตร สอนโดยคุณครูสุธีรา จำลองศุภลักษณ์ (ครูเจี๊ยบ) และครูอ้อยเป็นผู้ช่วยค่ะ มีนักเรียน 8  ท่าน เวลาเรียนสนุกมากค่ะ ครูเจี๊ยบอารมณ์ดีมาก อธิบายแต่ละหัวข้อช้าๆ เข้าใจง่าย ให้นักเรียนลงมือทำ การสอนผู้สูงวัยไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ครูที่ OPPY Club ทำได้ค่ะ 

ที่ดิฉันประทับใจคือ ครูเป็นกันเอง ถ่ายทอดความรู้ได้ดีเยี่ยม เป็นคนมีอารมณ์ขัน คุยเล่นกับนักเรียนบ้าง ข้อสำคัญคู่มือที่ใช้สอนเขียนได้ละเอียดมากทุกขั้นตอนค่ะ ปัจจุบันดิฉันใช้ LINE สื่อสารกับเพื่อนๆ และน้องๆ ได้สะดวกขึ้น ดู Facebook บ้าง ดูข่าวสารและเรียนรู้ภาษาจาก iPad ค้นหาข้อมูลใน Google

ทั้งนี้ดิฉันต้องกราบขอบพระคุณคุณหญิงชัชนี จาติกวณิช ที่ได้ก่อตั้ง OPPY Club ขอบพระคุณครูเจี๊ยบ ครูอ้อย คณะครูและเจ้าหน้าที่ ที่ทำให้ดิฉันได้มีโอกาสเรียนรู้เทคโนโลยี่ใหม่ๆ  มีความภูมิใจที่ทันสมัยบ้าง อยากจะบอกว่าท่านที่ยังไม่เคยมาเรียนคอมพิวเตอร์หรือ iPad  ที่ OPPY Club มาเถอะค่ะ มาลองดูแล้วคุณจะรู้ว่า ดิฉันพูดจริง มีหนึ่งเดียวในโลกที่นี่เท่านั้นค่ะ


(เล่าความในใจ : 12 กันยายน 2557)
จากใจสมาชิก

คุณวรพรรณ ชยารักษ์ อายุ 64 ปี สมาชิก OPPY รุ่นที่ 115 (รอบบ่าย) article
คุณดวงพร วิเศษถวัลย์ อายุ 63 ปี สมาชิก OPPY รุ่นที่ 116 (รอบเช้า) article
คุณสมรักษ์ หงส์สุวรรณรวี อายุ 47 ปี สมาชิก OPPY รุ่นที่ 124 article
คุณจรวยพรรณ นาทะสิริ อายุ 70 ปี สมาชิก OPPY รุ่นที่ 122 (รอบบ่าย) article
คุณรวิวรรณ โฮริโนอุชิ อายุ 53 ปี สมาชิก OPPY รุ่นที่ 121 (รอบเช้า) article
คุณสมโภชน์ ศรีมารุต อายุ 77 ปี สมาชิก OPPY รุ่นที่ 97 article
คุณนันท์นภัส มูลลออ อายุ 63 ปี สมาชิก OPPY รุ่นที่ 54 article
คุณมานะ หลักทอง สมาชิก OPPY รุ่นที่ 72 article
คุณกาญจน์ศิริ รักษาแพ่ง สมาชิก OPPY รุ่นที่ 130 (รอบบ่าย) article
คุณรัตนาพันธ์ ไพบูลย์ อายุ 64 ปี สมาชิก OPPY รุ่นที่ 86 article
คุณเรียม ศรีทอง อายุ 67 ปี (สมาชิก OPPY หลักสูตร iPad) article
คุณสัมพันธ์ สุทธิพงษ์ อายุ 68 ปี (สมาชิก OPPY หลักสูตร iPad) article
คุณพรพิมล อารยางกูร อายุ 67 ปี article
คุณพจมาน มยุรา อายุ 64 ปี สมาชิก OPPY รุ่นที่ 124 (รอบบ่าย) article
คุณทศพร ทิพยะวัฒน์ สมาชิก OPPY รุ่นที่ 129 article
คุณอารีย์ ตรีรัตนาวงศ์ อายุ 64 ปี สมาชิก OPPY รุ่นที่ 121 (รอบบ่ายห้อง 1) article
คุณจำนง จันทร์ประสิทธิ์ สมาชิก OPPY รุ่นที่ 118 (รอบเช้า) article
คุณชุติมา สงบธนวงศ์ สมาชิก OPPY รุ่นที่ 107 (รอบบ่าย) article
คุณเปรมจิตต์ สมิตมาน (สมาชิกหลักสูตร iPad) article
คุณศิริกาญจน์ กาพย์กลอน สมาชิก OPPY รุ่นที่ 103 (รอบเช้า) article
คุณศรีวงศ์ พจน์พริ้ง สมาชิก OPPY รุ่นที่ 110 article
คุณเธียร รติธรรมกุล สมาชิก OPPY รุ่นที่ 118 (รอบเช้า) article
คุณอังคณา ชวาลวิวัฒน์วงศ์ สมาชิก OPPY รุ่นที่ 5 (เสาร์) article
คุณพรรณี ภมรสุวรรณ สมาชิก OPPY รุ่นที่ 67 article
คุณณรงค์ ว่องวัฒนานุกูล สมาชิก OPPY รุ่นที่ 119 (รอบเช้า) article
คุณจารุพันธ์ ปัญจวีณิน สมาชิก OPPY รุ่นที่ 7 article
คุณเพ็ญพร โอภานุรักษ์ สมาชิก OPPY รุ่นที่ 110 (รอบเช้า) article
คุณธนูภัณฑ์ ชาลีผล สมาชิก OPPY รุ่นที่ 114 (รอบบ่าย) article
คุณสีดา โชติคุณ สมาชิก OPPY รุ่นที่ 50 article
คุณพิมพ์ธัญญา กาญจนพังคะ สมาชิก OPPY รุ่นที่ 51 article
คุณบรรพต ทองจรรยา สมาชิก OPPY รุ่นที่ 106 (รอบเช้า) article
คุณบุษกร ณ บางช้าง OPPY รุ่นที่ 42 และ 115 article
พล.อ. นฤนาท กัมปนาทแสนยากร สมาชิก OPPY รุ่นที่ 17 article
คุณสุวิมล เชื้อชาญวงศ์ OPPY รุ่นที่ 12 (รุ่นวันเสาร์) article
คุณธำรงศักดิ์ ชีรนรวนิชย์ OPPY รุ่นที่ 57 article
นาวาอากาศหญิง จงกลณี กาญจนประภา OPPY รุ่นที่ 36 article
คุณนัญทิกา ธนพัฒน์ไพบูลย์ OPPY รุ่นที่ 22 article
คุณโสภา อิ่มแช่ม OPPY รุ่น 2 article
คุณรัตนา วณิชย์มณีบุษย์ (นักธุรกิจ) OPPY รุ่น 39 article
คุณนุชนันท์ จันทิมาภา (นักธุรกิจ) OPPY รุ่น 10 article
ร.ศ.คนองยุทธ กาญจนกูล (ข้าราชการบำนาญ) OPPY รุ่น 46 article
คุณลัดดา ธนาลัย OPPY รุ่น 42 article
คุณพิทยา ริมดุสิต (เจ้าของธุรกิจ) OPPY รุ่น 37 article
คุณสามารถ นวลละออง (อดีตผู้บริหาร) OPPY รุ่น 56 article
ม.ร.ว.นิศารัตน์ เทวกุล OPPY รุ่น 18 article
พล.ต.ท.ชัยเทพ ยิ้มละมัย (ข้าราชการบำนาญ) OPPY รุ่น 56 article
คุณขจร ลีลาเวช (นักธุรกิจ) OPPY รุ่น 29 articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
OPPY CLUB คลับแห่งความสุขของผู้สูงวัย
บริษัท โอพีพีวาย จำกัด เลขที่ 102 อาคารล็อกซเล่ย์ ชั้น B ถนน ณ ระนอง
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-348-8973 มือถือ 089-139-9778, E-mail: info@happyoppy.com
Facebook: www.facebook.com/OPPYClub LINE ID: oppyclub