ReadyPlanet.com
dot
dot
รู้จักชมรม
dot
bulletบทสัมภาษณ์
bulletจากใจสมาชิก
dot
มุมกิจกรรม / ฝึกอบรม
dot
bulletMacBook
bulletiPad, iPhone, Android
bulletตารางฝึกอบรม
bulletสาระน่ารู้
dot
มุมเช็คเมล์
dot
bulletCSLoxInfo
bulletYahoo Mail
bulletHotmail
bulletGmail
dot
มุมเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
dot
bulletหนังสือพิมพ์
bulletตลาดหลักทรัพย์
bulletSETTRADE.COM
bulletเส้นทางรถไฟฟ้า BTS
bulletรถไฟฟ้า MRT
bulletตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
bulletตรวจรางวัลสลากออมสิน


www.loxley.co.th
OPPYCLUB
OPPY Club Facebook


"OPPY" อุดช่องว่างเทคโนโลยี article

OPPY อุดช่องว่างเทคโนโลยี

เรื่องการเข้าถึงเทคโนโลยีนั้นกลายเป็นเรื่องสำคัญสำหรับการพัฒนาประเทศไทย เนื่องจากในชีวิตประจำวันและการทำธุรกิจย่อมหลีกหนีไม่พ้นไปจากการใช้เทคโนโลยี เพื่อการติดต่อสื่อสารทั้งในเรื่องส่วนตัวและการทำงานแต่คนไทยยังมีโอกาสเข้าถึงเทคโนโยลีแตกต่างกันหลายมิติ เช่น มิติของพื้นที่คนที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองมีโอกาสใช้เทคโนโลยีมากกว่าคนที่อาศัยอยู่นอกเมือง ในมิติของอายุ เด็กและคนสูงวัยมีโอกาสใช้เทคโนโลยีน้อยกว่าคนวัยทำงานและนักเรียน นักศึกษา สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นช่องว่างสำหรับการเข้าถึงเทคโนโลยี

หน่วยงานภาครัฐ เช่น กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารหรือไอซีที ให้ความสำคัญกับการลดช่องว่างการเข้าถึงเทคโนโลยีในมิติของพื้นที่เป็นหลัก จะเห็นโครงการอินเตอร์เน็ตชุมชนที่เน้นการติดตั้งและให้บริการอินเตอร์เน็ตตามหมู่บ้านที่ห่างไกลความเจริญ แต่ในมิติของอายุแล้ว ยังไม่มีหน่วยงานใดให้ความใส่ใจและเข้ามาช่วยลดช่องว่างที่เกิดขึ้น

ทั้งๆ ที่ผู้บริหารจากราชการและเอกชน รับรู้กันว่า อินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยีนั้นเกิดขึ้นและกลายมาเป็นเครื่องมือสำหรับการใช้ชีวิตของคนบางรุ่นบางกลุ่มอายุเท่านั้น เพราะสิ่งเหล่านี้ถูกนำมาใช้ในชีวิตประจำวันกันจนกลายเป็นความเคยชิน และนับวันเทคโนโลยีจะกลายเป็นปัจจัยหนึ่งในการใช้ชีวิตของเด็กที่กำลังเติบโตขึ้น

ส่วนคนสูงอายุหรือเกิดก่อนที่เทคโนโลยี อินเตอร์เน็ตจะเข้ามาข้องเกี่ยวในชีวิตประจำวันเล่า เขาเหล่านั้นจะใช้ชีวิตอย่างไร บนสถานะที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วเช่นนี้ และยิ่งไปกว่านั้น ใครหรือหน่วยงานใดควรจะเข้ามาช่วยลดช่องว่างที่นับจะยิ่งกว้างขึ้น เพราะเทคโนโลยีมีการพัฒนาปรับเปลี่ยนไปทุกวัน

คิดว่าผู้อ่านคงไม่ทราบหรือรับรู้มาก่อนว่ามีการจัดตั้งชมรมสำหรับให้ความรู้และอบรมคนสูงวัยให้ก้าวทันเทคโนโลยีขึ้นมานานถึง 12 ปีมาแล้ว โดยชมรมที่ว่านี้ชื่อ “ชมรมคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเพื่อผู้สูงวัย หรือ Old People Playing Young (OPPY)” จัดตั้งขึ้นโดย คุณหญิงชัชนี จาติกวณิช ผู้ทำหน้าที่ประธานชมรมอีกตำแหน่งหนึ่ง ชมรมนี้ทำหน้าที่เหมือนชุมชนคนสูงวัยที่ต้องการเรียนรู้เท่าทันเทคโนโลยี เนื่องจากคนกลุ่มนี้เปรียบเสมือนเด็กที่ต้องการการเรียนรู้ ต้องการประสบการณ์และความกล้าที่จะทดลองและใช้งานเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น

ในห้วงเวลา 12 ปีที่ผ่านมา ชมรมนี้มียอดสมาชิกรวม 3,700 คน ต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่า คนสูงวัยเป็นคนที่ต้องการความเอาใจใส่ดูแลเพราะสภาพร่างกายและความคิดไม่รวดเร็วและแข็งแรงเหมือนคนวัยหนุ่มสาว การจะให้คนสูงวัยไปนั่งเรียนหรืออบรมการใช้งานเทคโนโลยีร่วมกับคนในวัยที่แตกต่างกันจึงเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง คนสูงวัยควรได้รับการอบรมและเพิ่มเติมความรู้ร่วมกับคนในวัยเดียวกัน และลักษณะของการเรียนการสอนจำเป็นต้องใช้เวลาและแบ่งการเรียนการสอนออกเป็นส่วนๆ เพื่อให้คนกลุ่มนี้ติดตามบทเรียนได้ทุกขั้นตอน

คุณหญิงชัชนี จาติกวณิช ประธานชมรมคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเพื่อผู้สูงวัย กล่าวว่า ชมรมโอพีพีวายก่อตั้งขึ้นด้วยวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป ได้เรียนรู้การใช้คอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตในบรรยากาศการเรียนที่สนุกสนานและเป็นกันเอง โดยครูผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในการสอนผู้สูงวัย ซึ่งตลอดระยะเวลา 12 ปีที่ผ่านมาชมรมโอพีพีวายได้พัฒนา และปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตลอดเวลา รวมทั้งปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนให้ทันสมัยตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิก โดยสมาชิกที่มีอายุมากที่สุดมีอายุมากถึง 86 ปี

นางสาวสุธีรา จำลองศุภลักษณ์ ครูใหญ่ของชมรม OPPY กล่าวว่า ล่าสุดมีการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนของชมรมโดยผู้สูงวัยยุคใหม่ สนใจที่จะใช้ iPad เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซึ่งหลักสูตรการใช้ iPad จะได้รับความนิยมสูงเพราะเป็นอุปกรณ์ที่กำลังถูกนำมาใช้ในชีวิตประจำวันกันมากขึ้นเรื่อยๆ และมีแนวโน้มที่จะพัฒนาและแตกหลักสูตรการใช้งานและอื่นๆ เสริม เนื่องจากเป็นที่รู้กันแล้วว่าอุปกรณ์ที่เรียกว่า “แท็บเล็ต” หรือ iPad นี้มีลูกเล่น ใช้งานได้หลากหลาย ทั้งในด้านธุรกิจ ใช้ในชีวิตประจำวัน ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน รวมถึงใช้ในด้านบันเทิง ซึ่งนับวันจะมีการพัฒนาโปรแกรมการใช้งานออกมาอีกหลายอย่าง

หลักสูตรการใช้งาน iPad มีระยะเวลาเรียนจำนวน 6 ชั่วโมง แบ่งเป็นเรียนการใช้งานเบื้องต้น จำนวน 3 ชั่วโมงและที่เหลืออีกจำนวน 3 ชั่วโมง ใช้เรียนโปรแกรมการใช้งานแต่ละชนิดขึ้นอยู่กับความสนใจของผู้เรียนจะเห็นว่าคนสูงวัยต้องการความเอาใจใส่จากผู้สอนสูงมาก ต้องใช้ความอดทนสูง ต้องพูดหรือสอนบ่อยๆ เพื่อให้รับรู้และจดจำได้ การทำหลักสูตรก็ต้องแยกย่อยออกมาเป็นส่วนๆ และสอนครั้งละไม่มาก เนื่องจากคนกลุ่มนี้เป็นคนพิเศษที่ต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น จึงต้องใช้เวลามาก

ยังไม่หมดแค่นั้น การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีนั้นมีหลายอย่าง ชมรมจึงมีหลักสูตรในการอบรมชนิดอื่นๆ เช่น หลักสูตรถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอล หลักสูตรสังคมออนไลน์ Facebook หลักสูตรสนทนาออนไลน์ด้วย Skype และอื่นๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรเป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีเป็นหลัก

ในระยะยาวชมรม OPPY อาจพัฒนาให้มีหลักสูตรอาชีพและอื่นๆ ที่สมาชิกสนใจหรืออยากเรียนรู้ ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องเทคโนโลยีทั้งหมด เช่น หลักสูตรการเรียนศิลปะงานประดิษฐ์ กิจกรรมการท่องเที่ยวและการบริการอื่นๆ ด้วยกิจกรรมเหล่านี้จะช่วยทำให้คนสูงวัยมีกิจกรรมร่วมกับคนในวัยเดียวกันได้

อย่างไรก็ตาม ความพยายามลดช่องว่างในการเข้าถึงเทคโนโลยีจำเป็นต้องมีหลายส่วนเข้ามาร่วมช่วยกัน เนื่องจากคนสูงวัยเป็นกลุ่มคนที่มีลักษณะพิเศษ การจัดตั้งชมรมหรือกลุ่มขึ้นมาจะช่วยให้คนกลุ่มนี้มีช่องทางในการพัฒนาศักยภาพให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

 

(ที่มา : หนังสือพิมพ์ สยามธุรกิจ ฉบับวันเสาร์ 31 มีนาคม – อังคาร 3 เมษายน 2555)

 
บทสัมภาษณ์

รายการตามหลักกิโล MCOT Family 14 ช่วง OPPY CLUB คลับแห่งความสุขของผู้สูงวัย article
รายการ ข่าวค่ำ สำนักข่าวไทย MCOT HD ตอน ผู้สูงอายุสนใจโซเชียลมีเดียเพิ่มมากขึ้น article
คิดนอกจอ : เปิดหลักสูตร "คนสูงวัยหัวใจไอที" article
Amarin NewsNight “ผู้สูงอายุในยุคดิจิทัล” article
รายการ 365 Post News ตอน "ห้องเรียนดิจิตอลกับผู้สูงอายุ" article
รายการ Bangkok Reality สูงวัยหัวใจ กทม. article
รายการ LINE กนก (ลายกนก) ตอน สุขสูงวัย article
รายการร้อยใจไทย ตอน เทคโนโลยีกับผู้สูงอายุ article
รายการรู้เรื่อง เมืองไทย ตอน OPPY Club คลับของคนสูงวัยหัวใจวัยรุ่น article
รายการสโมสรสุขภาพ ตอน สูงวัยไฮเทค article
รายการสโมสรสุขภาพ "คนในเคส: สูงวัยหัวใจไฮสปีด" article
เช้าดูวู้ดดี้ ... นักเรียนสูงวัยไฮเทค article
คุณย่าไอแพด วัย 88!! ถึงตัวจะแก่ แต่ใจไม่แพ้เทคโนโลยี article
"ไอที vs ผู้สูงอายุ" คู่ปรับ เส้นขนาน หรือทางเดียวกัน article
OPPY Club has proven computers and old age are not incompatible article
ผู้สูงอายุไทยไฮเทค แห่เรียนคอมพ์เกือบ 4 พันคน article
คอลัมน์เน็ตเวิร์กชาวบ้าน: เครือข่ายอาวุโส article
ประโยชน์ผู้สูงวัยใช้เน็ต ช่วยไม่ให้อัลไซเมอร์ article
OPPY Club ชมรมสูงวัยหัวใจไฮเทค article
“OPPY” คนสูงวัยหัวใจไฮเทค article
สูงวัยไม่ตกยุค “โอพีพีวาย” ชมรมของคนไฮเทค article
ทดลองเรียนคอมฯ ฟรีกับ OPPY เวทีนี้ไม่มีใครแก่เกินเรียน article
หนึ่งทศวรรษ OPPY ศูนย์เรียนรู้โลกออนไลน์ของผู้สูงวัย article
"OPPY" จุดประกายสูงวัยท่องโลกไซเบอร์ article
"OPPY" ชมรมผู้สูงวัยหัวใจไฮเทค article
เมื่อคนสูงวับยุคไฮเทค รู้เท่าทันโลกไซเบอร์ article
สูงวัยหัวใจไฮเทค คอมพิวเตอร์ไม่ยากอย่างที่คิด article
ชีวิตทันสมัย "ไม่จำกัดวัย" article
ตามไปดู 'ผู้เฒ่าไฮเทค' ใครว่าผู้สูงอายุ...แก่เกินเรียน article
Internet keeps senior citizen fresh article
เรียนรู้ตลอดชีวิต..แนวคิดใหม่ของคนไทยคุณภาพ article
รายการข่าวเช้า ITV ตอนคอมพิวเตอร์เพื่อครอบครัว article
จากเสมียนพิมพดีดสู่ประธานล็อกซเล่ย์ article
คุณหญิงชัชนี จาติกวณิช...ไม่หยุดที่จะเรียนรู้ article
ตัวเลขเป็นแค่วัย แต่หัวใจขอไฮเทค article
คุณหญิงอดีต ผบ.ทร.พบความสุขหลังเรียนไอที article
ความสุขของคนสูงวัย...หัวใจดอทคอม article
อินเทอร์เน็ตไม่เกี่ยงวัย articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
OPPY CLUB คลับแห่งความสุขของผู้สูงวัย
บริษัท โอพีพีวาย จำกัด เลขที่ 102 อาคารล็อกซเล่ย์ ชั้น B ถนน ณ ระนอง
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-348-8973 มือถือ 089-139-9778, E-mail: info@happyoppy.com
Facebook: www.facebook.com/OPPYClub LINE ID: oppyclub