ReadyPlanet.com
dot
dot
รู้จักชมรม
dot
bulletบทสัมภาษณ์
bulletจากใจสมาชิก
dot
มุมกิจกรรม / ฝึกอบรม
dot
bulletMacBook
bulletiPad, iPhone, Android
bulletตารางฝึกอบรม
bulletสาระน่ารู้
dot
มุมเช็คเมล์
dot
bulletCSLoxInfo
bulletYahoo Mail
bulletHotmail
bulletGmail
dot
มุมเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
dot
bulletหนังสือพิมพ์
bulletตลาดหลักทรัพย์
bulletSETTRADE.COM
bulletเส้นทางรถไฟฟ้า BTS
bulletรถไฟฟ้า MRT
bulletตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
bulletตรวจรางวัลสลากออมสิน


www.loxley.co.th
OPPYCLUB
OPPY Club Facebook


ถ่ายทอดจินตนาการจากปลายดินสอสู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ article

วัตถุประสงค์ของโครงการ ::

  1. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างระหว่างปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  2. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีทักษะในการถ่ายทอดจินตนาการด้วยการวาดภาพ
  3. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้และมีทักษะในการถ่ายทอดจินตนาการผ่านสื่อเทคโนโลยีและโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  4. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น

ผู้เข้าร่วมโครงการ: เยาวชนอายุ 6– 15 ปี

ความรู้พื้นฐานของผู้เข้าร่วมโครงการ ::

  • มีความรู้และทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์บนระบบปฏิบัติการ Windows XP หรือ Vista เป็นอย่างดี

ระยะเวลาในการอบรม: 5 วัน (จันทร์ – ศุกร์) เวลา 9.00 น. - 16.00 น.

อัตราค่าอบรม: 3,900 บาท (อัตราค่าอบรมนี้รวม อุปกรณ์การวาดภาพ, อาหารกลางวัน, อาหารว่าง)

  • รุ่นที่ 1: วันที่ 16 - 20 มีนาคม 2552
  • รุ่นที่ 2: วันที่ 23 - 27 มีนาคม 2552

 กิจกรรมการเรียนรู้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ::

  • กิจกรรมที่ 1: เทคนิคการวาดการ์ตูน สนุกกับรูปทรง โครงร่างท่าทางแบบต่าง ๆ  ใบหน้าหันซ้ายขวา เติมอารมณ์ให้ตัวการ์ตูนมีชีวิตชีวา และการระบายสีไล่โทน แสงเงา
  • กิจกรรมที่ 2: เทคนิคการนำเสนอผลงานการวาดการ์ตูนด้วยโปรแกรมแอนิเมชั่น

สถานที่จัดกิจกรรม:

  • ชมรมโอพีพีวาย อาคารสิริภิญโญ ชั้น 11 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 (ใกล้รถไฟฟ้า BTS สถานีพญาไท)

จุดประกายความคิดสร้างสรรคโดย ::

 

สอบถามรายละเอียด และสำรองที่นั่งได้ที่โทรศัพท์: 02-248-0270-71, 089-139-9778

 
Copyright © 2010 All Rights Reserved.
OPPY CLUB คลับแห่งความสุขของผู้สูงวัย
บริษัท โอพีพีวาย จำกัด เลขที่ 102 อาคารล็อกซเล่ย์ ชั้น B ถนน ณ ระนอง
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-348-8973 มือถือ 089-139-9778, E-mail: info@happyoppy.com
Facebook: www.facebook.com/OPPYClub LINE ID: oppyclub